Find

Naturgas

Naturgas er et af de vigtigste brændstoffer på det globale energimarked, og det bliver næppe mindre vigtigt i de næste årtier som følge af de relativt store naturgasreserver. Flydende gas og biogas kan foruden naturgas også bruges som brændstof til naturgasfyr.

Naturgas er meget billig sammenlignet med andre fossile brændstoffer – den har lave kapitalomkostninger, og der er ingen udgifter forbundet med lagring. Teknologien som bruger naturgas er også meget effektiv. Du kan få meget ud af energien især med moderne kondenserende gasfyr.

Naturgas brænder rent med hverken sod eller aske og producerer derfor lavere emission end for eksempel olie. Det betragtes som det mest miljøvenlige fossile brændstof.

Fordelene ved brug af naturgas:

  • Lave investeringsomkostninger
  • Høj effektivitet
  • Lille pladskrav
  • Bedst CO₂ balance af alle fossile brændstoffer
  • Fleksibel kombination med teknologier som bruger vedvarende energi

Krav til installation i hjemmet:

  • En gastilslutning
  • Et røggassystem (aftræk)
  • Et vægmonteret eller gulvstående gasfyr

Sikkerhed ved Vaillant naturgasfyr

Moderne kondenserende gasfyr fra Vaillant er underlagt strenge sikkerhedskrav for at sikre korrekt drift. Systemet bør serviceres regelmæssigt af en installatør for at sikre sikker og højeste effektivitet på lang sigt. Nogle af vores produkter minder dig om, når det er tid for at få foretaget eftersyn. De informerer om enhver nødvendig service eller mulig fejl og kan rapportere dette via e-mail, fax eller SMS til installatøren.

Læs mere om kondenserende gasfyr fra Vaillant

Naturgas

Naturgas består hovedsagligt af methan som er indeholdt i store bobler 1000 til 3500 meter under jorden. Rørnetværket pumper ofte naturgassen adskillige tusinde kilometer fra udvindingsstedet til kunderne. Alternativt kan det fragtes som flydende gas i tankvogne.

Konventionelt udvundne naturgasreserver er tilstrækkelige til ca. 63 år i henhold til aktuelle forudsigelser. Yderligere 70 års gasforsyning kan være til rådighed ved udvinding af uudnyttede naturgasressourcer.

Flydende gas

Flydende gas er et biprodukt af olieproduktion og er også kendt under forkortelsen LPG (flydende gas). LPG består hovedsageligt af butan og propan. Det bliver flydende under højt tryk fordi dette reducerer dets volumen bemærkelsesværdigt, hvilket gør det lettere at transportere. Transporten udføres ved hjælp af skib eller tankvogne.

Fordelen ved flydende gas frem for naturgas er, at det også kan bruges i huse som ikke har tilslutning til naturgasnettet. Specielt trykmodstandsdygtige tanke som placeres i huset eller i haven er nødvendige til lagring.

Biogas

Biogas fås ved bearbejdning af biomasse såsom afgrøderester eller organisk affald. Planter dyrkes også i større omfang til brug ved energiudvinding. Et specielt stort udbytte af biogas fås for eksempel med majs eller sukkerroer. Modsat naturgas er biogas ikke et fossilt brændstof, fordi det kan produceres i det uendelige. Biogas kan forsynes til naturgasnettet, men der skal tages specielt hensyn til renheden og kvaliteten af gassen.

Dette interesserer måske også

Varmepumper

Anvendelige energiformer til opvarmning

Hvordan virker de enkelte teknologier