Find

Solenergi

Solen er en næsten uudtømmelig energikilde som er til rådighed i ubegrænset mængder – kulstofsneutral og gratis. Solen udstråler 960 mia. kilowatt timer dagligt på jordens overflade. Denne mængde energi kan teoretisk set opfylde verdens energibehov i 180 år.

Solenergi bruges på nuværende tidspunkt i private husholdninger på to måder:

 • Solenergi bruges til opvarmning af brugsvand og varmesupport.
 • I solceller bruges den fotovoltaiske effekt til direkte produktion af elektricitet fra sollys.

Fordelene ved brug af solenergi:

 • Uudtømmelig forsyning af solenergi
 • Solenergi er gratis
 • Ingen CO₂ emission
 • Kan integreres i eksisterende installationer
 • Man er mindre afhængig af prissvingninger på markedet

Krav til dit hus

 • Egnet overflade til solfangere
 • Fangerne skal vende mod syd om muligt
 • Skyggefrit hele dagen
 • Varmesystem som kan udvides

Solenergi reducerer dine udgifter

Solpaneler omdanner solenergi til varme. Pladefangere kan omdanne op til 95 procent af lyset til energi. I vakuum rørfangere integreres et spejl som koncentrerer sollyset i en absorber. Disse rørfangere opnår højere effektivitet og leverer tilmed varme under diffuse lysforhold, for eksempel på overskyede dage.

Efter solenergien er omdannet i fangerne, overføres varmen via en væske til at varmtvandsbeholder i bygningen. En varmeveksler overfører energien fra bærevæsken til vandet i beholderen. Derfra kan det bruges efter behov, selv når solen ikke skinner.

Med et solvarmesystem kan du spare op til 65 procent af dine energiudgifter til varmtbrugsvandsopvarmning. Kombinerede anlæg som også bruges til rumopvarmning reducerer det årlige opvarmningsenergikrav med ca. 20 til 30 procent.

Se mere om solvarme fra Vaillant

Dette interesserer måske også

Opvarmning med solvarme

Anvendelige energiformer til opvarmning

Hvordan arbejder de forskellige teknologier