Find

Hvad er et varmesystem?

Et varmesystem består af en varmegenerator, et distributionsnet og varmeoverførere – f.eks. et fyr, rørsystem og radiatorer. Tilsammen danner de et varmekredsløb og sikrer effektiv distribution af varmen ud i de forskellige rum.

Et centralvarmesystem er et godt eksempel, når man skal beskrive, hvordan de enkelte dele i et varmesystem virker.

Centralvarme forsyner flere rum eller lejligheder med varme. Varmesystemet er placeret centralt, ofte i en kælder eller fyrrym. Hele centralvarmeanlægget som består af en varmegenerator, et rørsystem og varmeflader danner til sammen et lukket varmekredsløb. Varmekredsløbet bringer varmen ud i de tilkoblede rum.

Varmegeneration

Den første del i et centralvarmesystem er varmegeneration, f.eks. et kondenserende gasfyr. Andre teknologier kan også bruges til at producere eller anvende varme. Alle teknologier opvarmer en såkaldt varmebærer, som i et centralvarmesystem er vand.

Varmedistribution

Det opvarmede vand distribueres fra varmegeneratoren via et rørsystem ud til de rum, som skal opvarmes. Det foregår via et 2-rørssystem. Det ene rør fører det varme vand (fremløb) hen til radiatoren eller gulvvarmen. Det andet rør returnerer (returløb) det afkølede vand til varmegeneratoren.

Varmeoverførsel

Centralvarme overfører varmen til radiatorerne eller gulvvarmen via et distributionssystem (rørsystem). Radiatorer og gulvvarmerør varmes op af det varme vand. De overfører varmen til rummet via deres overflade. Derfor er radiatorer designet til at lade luften cirkulere rundt om den. Luften varmes hurtigere op og stiger op fra radiatoren op mod loftet. Derefter køles luften af og synker mod gulvet. Dette skaber luftcirkulation og sørger for at behagelig varme i hele rummet.

Læs mere om hvordan de enkelte varmeteknologier fra Vaillant virker.

Flere interessante links:

Solvarme

Kondenserende gasfyr

Varmepumper