Find

Genvindingsanlæg / ventilation

Luftkvaliteten har en stor indflydelse på, hvordan vi har det indendørs. Ventilationssystemer garanterer et optimalt indeklima samtidig med at de sparer penge.

Ilt-indhold, temperatur og luftkvalitet er vigtige for vores velbefindende. Indeklimaet har stor indflydelse på mennesker men også på bygninger. Høj luftfugtighed kan skabe mug og fugtskader.

Vores ventilationssystemer hjælper med at gøre indeklimaet så behageligt som muligt. De sørger for frisk luft samtidig med at de leder CO2 og fugt ud af huset. Den innovative genvindingsteknik hjælper dig med at spare penge ved at genanvende varmen. Dertil hører, at de filtrerer luften og forhindre uønskede partikler. Dette giver en ekstra behagelig bonus – især i støjende områder, for så behøver du ikke åbne vinduerne for at lufte ud og dermed får du mindre støj ind.

Læs mere om Vaillant ventilation

Fordele ved ventilationssystemer

  • Spar energy og penge via genvinding
  • Frisk luft uden tab af varme
  • Støv, pollen og partikler filtreres væk fra luften
  • Gadelarm reduceres, da vinduer kan forblive lukkede

Dit hus skal leve op til disse krav:

  • Der skal være plads til ventilationskanaler

Varmegenvinding sparer energi

Vore ventilationssystemer trækker frisk udendørsluft ind og fjerner den brugte indeluft. Varmen fra den brugte luft overføres til den indkommende friske luft via en varmeveksler. Herved kan op til 95% af varmen genvindes. Bygningens varmekrav kan reduceres med 20% - og dermed spares både energi og penge. Vaillants ventilationssystemer kan også kombineres med anden Vaillant varmeteknologi – så der kan spares endnu mere energi.

Læs mere om tilskud og hvordan du sparer penge

Støv og pollenfiltre

Udendørsluften filtreres inden den ledes ind i huset. Dermed forhindres støv, pollen eller andre partikler i at komme indenfor. Dette er særligt vigtigt for allergikere. Ved at kontrollere luftfugtigheden kan du også forhindre mugdannelse og dermed skabe dårlige forhold for støvmider.

Det rigtige varmesystem

Der er ikke nogen standard løsning, når du skal finde det rigtige varmesystem til din bolig. Men det er ikke svært at finde et system, som lever op til dine behov. Tal med din certificerede Vaillant Forhandler, som kan hjælpe dig med at planlægge dit nye varmesystem.

Læs mere om Vaillant ventilation