Find

Solvarme

I modsætning til fossile brændstoffer, er solenergi til rådighed i et næsten ubegrænset omfang, det er miljøvenligt og gratis. Moderne varmeanlæg kan kombineres med et solvarmesystem. Her kan solenergien udnyttes optimalt til opvarmning af brugsvand og som supplement til centralvarmesystemet.

Brugen af solens stråler som varmeenergi er kendt som solvarme. Dette er ikke at forveksle med solceller, som er produktion af elektricitet ved hjælp af sollys. De store muligheder for anvendelse af solenergi har længe været anerkendt: Vores gennemtestede teknologi har vist sit værd gennem mange år.

Fordelene ved solvarme

 • Uendelige mængder af gratis energi
 • Ingen CO₂-udledning under drift
 • Omkostningsbesparelser: Op til 60% mindre energi til at opvarme vand, op til 35% mindre energi til rumopvarmning
 • Reduceret forbrug af fossile brændstoffer
 • Solvarmesystemer kan integreres i eksisterende systemer
 • Moderne systemer fungerer effektivt selv om vinteren

Hvordan solvarme fungerer

Solvarme fungerer i princippet som en mørk haveslange, der ligger i solen. Slangens overflade absorberer sollys og især varmestråling, så vandet opvarmes. Solvarme fungerer som følger:

1 Solfangerne absorberer sollys via absorberen. Her opvarmes er en speciel varmebærervæske.

2 En pumpe transporterer væsken til varmeveksleren på solvarmebeholderen.

3 Derfra overføres den termiske energi til en beholder.

4 Hvis solstrålingen er utilstrækkelig til at varme vandet op, vil et konventionelt varmesystem opvarme beholderen til den ønskede temperatur.

Et solvarmeanlæg indbringer cirka 60% af den nødvendige energi til at dække varmtvandsbehovet.

Udnyt solens energi til boligopvarmning

Ud over produktion af varmt vand til boligen, kan den opvarmede væske fra solfangerne bruges til at understøtte boligens varmeanlæg.

Kernen i denne løsning er en kombi-beholder, f.eks. en bufferbeholder kombineret med en varmtvandsbeholder. Hvis der er tilstrækkelig solstråling opvarmer væsken i solvarmeanlægget vandet i en af beholderne via den nederste varmeveksler. I tilfælde af en temperatursænkning, f. eks. fordi du tager et godt langt bad eller brusebad, vil varmeenheden tændes efter behov via det andet kredsløb. Det vil derefter understøtte yderligere opvarmning af vandet.

Vaillant’s pålidelige og fleksible solvarmeanlæg

Generelt vil solenergi ikke kunne dække det samlede energibehov året rundt. Derfor kan det bedst udnyttes i et komplet system. Kombinationen med et kondenserende gasfyr er god og prisgunstig. Selvfølgelig er det endnu mere effektivt at kombinere solvarme med en jordvarmepumpe eller luft/vand varmepumpe.

Solfangere

Vi skelner mellem to typer solfangere, der anvendes til varmeproduktion i solvarmeanlæg: Pladesolfangere og rørsolfangere.

Pladesolfangere - effekten ligger i overfladen

Det vigtigste element i pladesolfangeren er den sorte absorberoverflade, som vender op mod solen. Absorber-overfladebelægningen er udformet således, at den er i stand til at absorbere et maksimum af stråling, mens den kun reflekterer en meget lille mængde energi. Den absorberede energi overføres til varmebærervæsken, som cirkulerer i rørene under absorberoverfladen.

Fra et teknisk synspunkt adskiller pladesolfangerne sig fra rørsolfangerne, når det drejer sig om absorberisolering. I pladesolfangerne er der anvendt traditionel isoleringsmateriale såsom rockwool eller polyurethanskum.

 • Fordelene ved pladesolfangere:
 • Lavere købspris
 • Lavere vedligeholds- og reparationsudgifter
 • Ideelt egnet til lavtemperaturanlæg: Til produktion af varmt vand eller til ekstraopvarmning af gulvvarme

For at være i stand til at tilbyde dig høj- kvalitets solfangere som effektivt fungerer i enhver systemkombination til en favorabel pris, har Vaillant udviklet pladesolfangere. De opnår højeste effektivitet med optimalt solvarmeudbytte takket være deres innovative teknologi - til en betydelig aflastning af dit budget.

Se mere om pladesolfangere fra Vaillant

Rørsolfangere - Størst solvarmeudbytte fra rørene

Funktionsprincippet for rørsolfangere er det samme som for pladefangere. De absorberer ligeledes solens stråler via absorbere og overfører dem i form af termisk energi til væsken.

Men i modsætning til pladesolfangerne udnytter rørsolfangerne den fremragende isoleringsevne i vakuum. Det er derfor, de også kaldes vakuum-rørsolfangere. Der er næsten intet varmetab i glasrøret takket være vakuumet. Desuden er der monteret et spejl under de enkelte rør, som fokuserer sollyset mod absorberrøret. Alt i alt er vakuumrørsolfangerne mere effektive end pladesolfangerne.

Fordelene ved vakuumrørsolfangere:

 • Større energieffektivitet, godt udbytte selv med mindre sollys og skydække
 • Kræver mindre tagareal til samme ydelse
 • Kan også anvendes på ikke-sydvendte tagflader
 • Giver højere temperaturer og kan kobles sammen med høj-temperatur varmesystemer

På grund af deres moderne design, opnår vakuumrørsolfangerne det højest mulige energiudbytte, selv når solen står lavt på himlen eller i overskyet vejr, kontinuerligt højt soludbytte og alt i alt maksimalt muligt energiudbytte.

Hurtig, sikker og enkel montering

Alle solfangere i Vaillants program kan leveres med et standard montagesystem. Dette giver betydelige fordele i form af tidsbesparelser og enkel håndtering. Vi garanterer, at solfangerne kan installeres hurtigt, sikkert og enkelt. Desuden giver vores montagesystem stor fleksibilitet i monteringen.

Vaillants solfangere kan monteres såvel vertikalt som horisontalt og kan installeres både ved siden af hinanden og over/under hinanden. De kan monteres oven på taget og kan naturligvis også monteres nedfældet i taget. Et fladt tag er ingen hindring for at udnytte solvarmen.

Til denne løsning kan leveres en ramme, som monteres direkte på overfladen i den mest fordelagtige vinkel for bedst mulig udnyttelse af solens stråler.

Det rigtige varmesystem

Der findes ingen standardløsning, når du søger efter det rigtige varmesystem. Men det er ikke så svært at finde det system, der passer til dine behov. Tal med din Certificerede Vaillant Forhandler som kan hjælpe dig med at planlægge dit nye varmesystem.

Find en Certificeret Vaillant Forhandler.