Find

Vaillants flexoTHERM luft til vand varmepumpe opvarmer Husby Præstegaard

Husby Præstegaard

I den gamle klitplantage, hvor skovområdet mellem havet og klitterne holder på sandet, ligger Husby Præstegaard idyllisk overfor Husby kirke.

Indtil for ganske nylig blev præstegården opvarmet med et gammelt oliefyr. Oliefyret krævede efterhånden meget vedligeholdelse og mange reparationer. Og udgifterne til olie var høje – de lå mellem kr. 40-50.000,- årligt.

Derfor var det på tide at overveje en energibesparende og vedvarende varmeløsning uden brug af fossile brændstoffer – hvilket er blevet et krav, idet statens boliger skal være ”grønne”.

Menighedsrådet tog kontakt til en energiekspert, som foretog en gennemgang af bygningen. Her blev det konstateret, at boligens varmetab er ca. 60-65 W pr. m². Det betyder, at man kunne forvente en stor besparelse på varmebudgettet allerede efter ét år ved at skifte til en mere miljøvenlig opvarmningsløsning.

Man vurderede først jordvarmeanlæg, men der var for mange træer og rødder på grunden og jordarealet var for lille til jordvarmeslangerne. Valget faldt på en luft til vand varmepumpe, som også er utrolig effektiv og energivenlig.

Derfor blev det en Vaillant model

Menighedsrådet og præsten modtog tilbud og løsningsforlag fra 3 forskellige firmaer på en luft til vand varmepumpeinstallation. Her blev der lagt vægt på bl.a. pris, besparelse, anlægsopbygning, placering af udendørs-enhederne, og ikke mindst tilliden til VVS installatøren.

Som erstatning for det udtjente oliefyr anbefalede John Jensen fra Ulfborg-Vemb VVS en Vaillant varmepumpe med følgende bevæggrunde:

Grøn og intelligent teknologi

Green iQ varmepumpe

Vaillants Green iQ varmepumpe flexoTHERM VWF 191/4 kan nøjagtigt tilpasses familiens behov og byder på maksimal varmekomfort. Med mulige SCOP værdier (årsnyttevirkning) på helt op til 5,54 på Vaillants varmepumper, kan man forvente store besparelser på varmeregningen, ved at vælge en flexoTHERM varmepumpe.

Desuden var anlægget også konkurrencedygtig prismæssigt.

Den indbyggede scrollkompressor i varmepumpen, som i øvrigt byder på 10 års garanti, er utrolig effektiv og kan producere varme, selv hvis udetemperaturen skulle falde helt ned til -22° C.

Perfekt placering af udendørsenheden – som er nærmest lydløs

aroCOLLECT udendørsenheder til luft til vand varmepumpe flexoTHERM

For at kunne opvarme den store præstebolig skal der tilsluttes 2 stk. af udendørsenheden aroCOLLECT.

Da aroCOLLECT udendørsenheden kan placeres helt op til 30 meter fra varmepumpen uden varmetab, anbefalede John Jensen - som den eneste VVS-installatør - at placere disse omme bag ved den store garage, oven i købet tæt på skel.

Her vil de ikke tage plads fra familiens daglige gøren og laden i haven. Og da udendørsenheden er utrolig lydsvag i drift, vil den ikke genere omgivelserne, selv om de står tæt på skel.

Se video på YouTube: Salgschef Frits Korsholm fra Vaillant A/S fortæller om installationen

Maks. varmekomfort på præstegården

John Jensen fra Ulfborg-Vemb VVS stod for varmepumpeinstallationen i præsteboligen

John Jensen fra Ulfborg-Vemb VVS gennemgik hele installationens opbygning og omfang inden projektet startede op, således kunne det garanteres at alle behov blev dækket, med den installation, som blev installeret:

Den store præstegård fra 1958 blev i 1990erne hulmursisoleret og loftet efterisoleret med 200 mm, og desuden fik boligen i 2007 nye lavenergivinduer.

flexoTHERM luft til vand varmepumpen opvarmer i dag præsteboligen, som har 180 m2 i stueplan, 180 m2 kælder samt en delvist opvarmet førstesal. Konfirmationsstuen på ca. 40 m² anvendes når der er undervisning af kommende konfirmander, og derfor reduceres rumtemperaturen i dette rum, når det ikke anvendes. Præsten nøjes med at tænde for varmen i konfirmationsstuen blot et par timer før, at konfirmanderne møder ind, så sørger flexoTHERM varmepumpen for, at der er lunt og rart til undervisningens start.

Brændeovnen i stueplan anvendes i dag fortrinsvis for hyggens skyld og supplerer i de kolde vintermåneder.

I kælderen er der blevet installeret en radiator i stedet for det gamle dårlig isolerede oliefyr, som afgav utrolig meget spildvarme. I dag styres rumtemperaturen i kælderen, da varmepumpen ikke afgiver ”spildt” og unødvendig varme.

Komplet varmepumpeinstallation

Komplet installation

I august 2017 installerede VVS installatør John Jensen:

Følger energiforbruget på den intelligente styring

Styring indbygget i fronten af varmepumpen

Det indbyggede vejrkompenseringsanlæg regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Således regulerer styringen selv temperaturen - jo varmere udetemperatur jo lavere fremløbstemperatur (hvis temperaturen sænkes med 1 grad kan man opnå 3 % besparelse). multiMATIC styringen er indstillet så fremløbstemperaturen er min. 15 grader og maks. 45 grader. Det vil sige, at fremløbstemperaturen aldrig kan komme over 45 grader i præsteboligen, og at man får et lavt varmeforbrug uden at gå på kompromis med komforten.

Den integrerede el-patron aktiveres tidligst ved en udetemperatur lavere end -7 grader, hvilket sikrer at varmeomkostningerne ikke bliver for høje, idet el-patronen er dyrere at køre med end selve varmepumpen.

Fakta

Primo november sendes 34 graders varme ud i radiatoranlægget ved en rumtemperatur på 21 grader. Fra varmepumpen blev installeret i august til november har anlægget kørt med en årsnyttevirkning over 4.

Efter første år vil man kunne aflæse den endelige (SCOP) årsnyttevirkning via den monterede bimåler og en integreret udbyttemåler i varmepumpen.