Find

Vedvarende energikilder

Vedvarende energikilder kan udvindes fra vand, vind, sol, jord eller vedvarende råstoffer. I modsætning til fossile brændstoffer er de fleste vedvarende energikilder ubegrænsede og gratis.

Vedvarende energikilder

Fossile brændstoffer såsom kul, olie eller gas er dannet af døde planter og dyr igennem millioner af år. Disse ressourcer er derfor begrænsede og priserne vil fortsætte med at stige. Det er på tide at overveje vedvarende energiformer som erstatning for eller supplement til fossile brændstoffer

Vedvarende energi reducerer det økologiske fodaftryk

Brug af vedvarende energikilder skåner miljøet. Afbrændingen af fossile brændstoffer udleder CO2. CO2 er en af de største årsager til global opvarmning. Når du bruger vedvarende energi, så udledes der langt mindre CO2.

Vedvarende energiteknologier

Der findes mange teknologier baseret på vedvarende energi. Mennesket har i flere hundrede år brugt vand- og vindmøller. Det var et oplagt skridt at modernisere disse teknologier for at bruge dem til at generere elektricitet.

For at udnytte solens og jordens energi krævede udvikling af nye teknologier. Intelligente styringsteknologier sørger for at de tilgængelige ressourcer udnyttes både effektivt og økonomisk. Lav-energi varmtvandsbeholdere opbevarer det varme vand til senere brug. Et moderne varmesystem består af flere forskellige komponenter, som skal kunne kommunikere sammen.

Vaillant solarsystemer og varmepumper med intelligent teknologi garanterer maksimal udnyttelse af den vedvarende energi. På samme tid får du den højeste komfort med varme og varmt vand.

Lær mere om varmepumpeteknologi her.

Lær mere om solvarmeteknologi her.

Vedvarende energikilder til nybyggeri

Når du planlægger at bygge nyt, er det en god ide at undersøge, hvilke vedvarende energiformer, der er mulige. På denne måde kan du spare penge i det lange løb. Brugen af vedvarende energiformer kan i nogle tilfælde også kvalificere dig til finansiel støtte via tilskud.

Med vedvarende energi kan du også reducere dit økologiske fodaftryk.

Læs mere om tilskud her.

Flere interessante links:

Sammenligning af teknologier

Varmepumper

Solvarme