Find

SEEDS

Miljø, mennesker, udvikling & produkter, samfund

Vaillant tænker grønt og bæredygtigt

Vaillant A/S bestræber sig på at tænke grønt og bæredygtigt i alle henseender, og for øjeblikket er bæredygtighed et stort emne i hele Vaillant koncernen med fire centrale fokusområder:

  • Miljø
  • Mennesker
  • Vaillant tænker grønt og bæredygtigt
  • Samfund

Ud fra disse fokusområder har Vaillant A/S iværksat en række aktiviteter som alle hjælper til med at forbedre vores miljø og sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen:

  • Vi reducerer papirforbruget
  • affaldssorterer
  • kører miljøvenligt
  • sparer på energien
  • bruger grøn naturenergi fra vindmøller
  • vi udbyder energibesparende og miljørigtige vedvarende produkter

Tilsammen er alle disse aktiviteter med til skåne vores miljø, reducere CO2 udslip og bruge ressourcer fornuftigt.