Find

Vaillants kvalitetspolitik

Vaillant kvalitetspolitik
  • Vaillants produkter er af høj standard og kvalitet og vort arbejde skal ligeledes udføres med høj standard og absolut fokus på kvalitet.
  • Vi ønsker at leve op til vore kunders og samarbejdspartneres forventninger og derfor skal alle aftaler være klare, entydige og overholdes.
  • Alle opgaver skal udførest på et højt fagligt niveau.
  • Alle Vaillants arbejder skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende myndighedsforskrifter.