Find

ErP direktivet og det nye energimærke

ErP=Energi relaterede Produkter

Tilbage i december 2007 vedtog EU en række tiltag på klima- og energiområdet også kaldet de Energi-relaterede Produkter (ErP). Et af de ambitiøse mål var bl.a. at reducere CO2 emissionerne i EU væsentligt inden 2020. Vaillant er som altid i front, når det vedrører bæredygtighed, og har taget imod disse standarder og opfylder dem allerede med mange af vore produkter.

ErP direktivet stiller krav til energi-effektivitet og emissioner for varmeanlæg og vandvarmere. Samtidig kræver ELD direktivet at varmeanlæg og systemer solgt i EU er mærket med deres energi-effektivitet (energimærke).

I september 2013 startede en overgangsperiode, som slutter ved udgangen af september 2015. Til den tid skal alle varmesystemer og vandvarmere solgt i EU leve op til nye krav. Det gælder gas- og oliefyr, varmepumper, vandvarmere, varmtvandsbeholdere samt kombifyr.

Det nye energimærke er - ligesom de kendte energimærker på f.eks. vaskemaskiner - designet til at hjælpe forbrugeren med at træffe et informeret valg vedr. varmesystemer og vandvarmeres bæredygtighed. Med det nye energimærke bliver installatørens råd endnu vigtigere, da det bedste energimærke ikke nødvendigvis er det bedste valg for dig - ligesom en høj effektivitetsklasse ikke nødvendigvis betyder, at denne løsning bruger mindst energi.

Kontakt venligst din Certificerede Vaillant Forhandler for mere information om disse direktiver.

Kontakt venligst Vaillant for mere information om disse direktiver.