Find

Gazelle 2007

Børsen udnævner Vaillant til Gazelle-virksomhed.

Greens Analyse Institiut har for Dagbladet Børsen foretaget en analyse af danske virksomheder og udnævnt Vaillant til en af de 2.063 danske virksomheder, der i 2007 kan kalde sig gazellevirksomhed.

Kriterierne for udvælgelsen er:

  • Virksomheden skal have offentliggjort mindst fire års regnskaber.
  • Virksomhedens omsætning skal være større end en mio. kr. eller hvis omsætningen ikke er oplyst i regnskabet skal bruttoresultatet være større end ½ mio. kr. i hvert af de fire seneste regnskabsår.
  • Væksten i omsætningen/bruttoresultatet skal - over hele perioden - være mere end fordoblet.
  • Summen af det primære driftsresultat de fire seneste regnskabsår skal være positiv.