Find

Op til 30.000 håndværkerfradrag

BoligJobOrdningen kører videre i 2015 - få op til 30.000 kroner årligt via håndværkerfradrag.

Træk din håndværker fra i skat!

Regeringen har besluttet at videreføre den populære BoligJobOrdning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015

BoligJobOrdningen er uændret og giver dig mulighed for at fradrage arbejdslønnen til din håndværker - med hele 15.000 pr. per person og maks. 30.000 per husstand. Dog giver hvert hjemmeboende barn over 18 år dig kr. 15.000 ekstra. Så når du skal have renoveret dit varmesystem eller skiftet ud, så kan du få en stor del af regningen (løndelen) retur via håndværkerfradraget.

Læs mere om ordningen på www.haandvaerkerfradrag.dk

Fra 2016-2017 forventes BoligJobOrdningen at blive endnu grønnere

Det betyder, at ydelsen deles op i 2 ydelseskategorier:

  • Serviceydelser: Fradrag op til 6.000 per person
  • Håndværksydelser: Fradrag op til 18.000 per person

Det store fradrag på håndværksydelser vil koncentrere sig om energiforbedringer og klimatilpasning - såsom:

  • Opsætning og installation af solceller
  • Varmepumper ved udfasning af ældre varmekilde
  • Jordvarme ved udfasning af ældre varmekilde
  • Gasfyr
  • Varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Regelsættet for 2016-2017 er endnu ikke helt fastlagt, men du kan følge udviklingen på håndværkerfradrag.