Find

Nye krav til varmepumper 1. juli 2010

Vaillants varmepumper overholder de nye krav i BR10.

Vaillants geoTHERM jordvarmepumper opfylder de nye krav der stilles i Energistyrelsens liste over energieffektive varmepumper i forhold til BR10 pr. 1. juli 2010.

Energistyrelsen har offentliggjort en liste med energimærkede varmepumper, hvor der er sat nye krav til varmepumpers effektivitet.

Jordvarmeanlæg (væske/vand varmepumper) skal have en minimum normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning. Denne faktor afhænger af størrelse på bebyggelse og opvarmningsform (gulvvarme eller radiatorer):

Ved opvarming med gulvarme skal anlægget opfylde følgende normeffektfaktorer:

  • 0 - 3 kW / Normeffektfaktor 3,0
  • 3 - 6 kW / Normeffektfaktor 3,6
  • > 6 kW / Normeffektfaktor 3,7

Ved opvarming med radiatorer skal anlægget opfylde følgende normeffektfaktorer:

  • 0 - 3 kW / Normeffektfaktor 2,6
  • 3 - 6 kW / Normeffektfaktor 2,8
  • > 6 kW / Normeffektfaktor 3,0

Vaillants geoTHERM jordvarmepumper er fremtidssikrede, og de opfylder alle kravene til normeffektiviteten til såvel radiator- som gulvvarme inden for ovennævnte faktorer.

Det rigtige anlæg til din bolig

Det rigtige anlæg til din bolig

Står du overfor at skulle vælge en jordvarmepumpe, er Vaillants geoTHERM jordvarmepumper et effektivt og godt valg. Vi står gerne til rådighed med konsulentbistand, dimensionering, økonomiberegning og rådgivning.

Vi tilbyder desuden 10 års garanti på kompressoren i vores geoTHERM jordvarmeanlæg . Anlæggene er enkle at installere og kræver minimalt opsyn og vedligeholdelse.

Vaillant tilbyder jordvarmepumper med ydelser fra 6 til 46 kW. 6, 8 og 10 kW kan leveres som unit med integreret varmtvandsbeholder på 175 liter. 6, 8,10,14,17, 22, 30, 38 samt 46 kW kan leveres som solo-varmepumper – hertil fører Vaillant et komplet program af passende varmtvandsbeholdere, akkumulerings og solvarmetanke.

For yderligere information og spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.