Find

Varierende gaskvaliteter

Vaillants gaskedler er fabriksindstillet til optimal drift – også ved varierende gaskvaliteter.

Siden oktober 2010 har Danmark importeret gas fra Tyskland, fordi forsyningerne fra de danske gasfelter i Nordsøen er begyndt at aftage. Gassen har en lavere brændværdi og større variation i kvaliteten end den ensartede gaskvalitet, som Danmark i de seneste 25 år har modtaget fra den danske del af Nordsøen.

For forbrugerne betyder det, at nogle naturgasanlæg skal justeres i forhold til den nye gaskvalitet ved det periodevise eftersyn.

For Vaillants gaskedler vil dette ikke give problemer, da Vaillants gaskedler er fabriksindstillet til G20 som dækker både dansk og tysk gas, hvorfor der ikke skal foretages indreguleringer, men blot forbrændingskontrol.

Ved eventuelle spørgsmål er De velkommen til at rette henvendelse til os.