Find

ErP direktivet (Energi relaterede produkter)

Den 26. september 2015 trådte det nye ErP direktiv (Energi relaterede Produkter) i kraft. Dette vil have stor indflydelse på markedet for apparater til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning og kræver at installatørerne opfylder særlige krav.Læs mere om, hvad det betyder for dig, og hvordan Vaillant kan hjælpe dig.

Tilbage i december 2008 opsatte EU nogle mål for at gøre Europa grønnere. Disse mål – kendt som 20-20-20 målene - var designet til at:

  • Forbedre energi-effektiviteten med 20%
  • Reducere udledningen af drivhusgasser med 20%
  • Øge andelen af vedvarende energier med 20%

Som en del heraf opstiller ErP direktivet juridisk bindende kriterier for energi-effektivitet og emissioner, som har indflydelse på apparater til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning.

Vaillant har længe arbejdet for bæredygtighed og et miljøvenligt design, og i 2010 opstillede vi hos Vaillant et 10 års mål om, at reducere CO₂ emissioner med 25% i vores produktion samt forbedre energi-effektiviteten og reducere vandforbruget og affaldet med 20%.

Ligesom EU direktivet har Vaillant både den teknologiske ekspertise og den miljøvenlige tilgang, som kan hjælpe med til at opnå 20-20-20 målene og samtidig hjælpe dig – vores partner – med at leve op til direktiverne og høste de fordele, som udledes heraf.

Det nye ErP direktiv består af 2 direktiver: Ecodesign regulativet og energimærke direktivet.

De følgende afsnit giver dig en kort information om, hvordan det nye ErP direktiv berører dig.

Ecodesign

Grønnere opvarmning for en bedre fremtid

Ecodesign regulativet skal hjælpe med og sikre at produkter som sælges og installeres efter 26. september overholder EU's nye effektivitetskriterier.

For at forbedre effektiviteten yderligere på eksempelvis en gaskedel, kan du udvide varmeanlægget til en hybridløsning ved at kombinere det med en af Vaillants alternative energiformer, såsom varmepumper og solfangere, så en bæredygtig varme og varmtvandsproduktion opnås.

Kondenserende teknologier

Når man ser på tendensen for bæredygtighed og grønnere opvarmning er direktivet en mulighed for dig til at identificere og udskifte ældre systemer med nye energi-effektive alternativer. Vaillants kondenserende teknologier giver dig mulighed for at tilbyde de mest energi-effektive løsninger til dine kunder. Som et ekstra plus kan du – hvis kunden ønsker en endnu mere bæredygtig løsning – let og enkelt udvide eller sågar erstatte systemet med en vedvarende energiform.

For at forbedre effektiviteten yderligere på eksempelvis en gaskedel, kan installationen udvides til en hybridløsning ved at kombinere det med en af Vaillants alternative energiformer, såsom varmepumper og solfangere, så en bæredygtig varme og varmtvandsproduktion opnås.

Energimærke

Hjælp dine kunder med at foretage et kvalificeret valg

Efter den 26. september 2015 skal alle kedler, varmesystemer og varmtvandsbeholdere være mærket med et energimærke. Ligesom de mærker, som du kender fra hvidevarer såsom vaskemaskiner og køleskabe, vil opvarmningsanlæg fremover også blive klassificeret fra G til A++

På samme tid skal al produktlitteratur markedsføringsmateriale som indeholder information om tekniske specifikationer, energiforbrug eller pris, også vise produktets energimærke. Energimærket skal desuden indeholde information om lydniveau og ydelse.

Fokus på effektivitet – produktion og brug af energimærker

Det er producentens ansvar at sørge for energimærker og datablade til alle deres produkter. Og som vores partner har du pligt til at sørge for at vise energimærket og datablade til kunden.

De systemer, som du installerer, består af forskellige komponenter, som også skal mærkes. Du har derfor behov for at kalkulere et samlet energimærke afhængig af systemkonfigurationen.

Et system med et godt energimærke er dog nødvendigvis ikke altid det bedste system for din kunde. For at hjælpe kunden til at vælge bedst egnede varmesystem til deres hjem, kræver det fortsat din ekspertise og rådgivning.

Enkel mærkning og eLearning

Du kan anvende Vaillants gratis online værktøjtil at producere energilabels. Det eneste du skal gøre for at lave et system-energimærke er at åbne siden med ErP system label Software og så følge vejledningen trin for trin – det er utrolig enkelt og nemt for dig, da du blot skal taste produktdata ind og trykke på print.

Hvis du har brug for yderligere information om ErP/ELD direktiverne, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil hjælpe dig.

Udskiftning af varmeanlæg i henhold til direktiverne

Introduktionen af Ecodesign direktivet giver dig en god mulighed for at informere dine kunder om fordelene ved grønnere opvarmnings- og varmtvandsløsninger samt at rådgive dem om den bedste løsning til deres behov.

Hvad enten din kunde søger en løsning til nybyggeri, renovering eller opgradering, så er du som Certificeret Vaillant Forhandler i stand til at tilbyde dem effektive løsninger til en hvilken som helst situation.

Nybygninger

Et nybyggeri er en ideel mulighed for at tilbyde en højeffektiv, skræddersyet Vaillant varme- og varmtvandsløsning. Enten baseret alene på bæredygtig energi eller i kombination med en konventionel løsning såsom kondenserende gas- eller oliefyr. Vaillant tilbyder et stort udvalg, som kan hjælpe dig med at gøre dine kunders hjem ”grønne”.

Tips til nye bygninger

Moderniseringer

En modernisering eller renovering udgør også en stor mulighed for at installere et mere bæredygtigt varmesystem og sikre at dine kunder opnår besparelser på lang sigt.

Den største energibesparelse i hjemmet opnås faktisk ved at udskifte varmeanlægget. Og Vaillant giver dig fleksibilitet til at tilbyde dine kunder den bedste løsning og besparelse.

Tips til modernisering

Opgraderinger

For kunder som ønsker at reducere deres driftsomkostninger og forbedre deres grønne fodaftryk, har Vaillant et stort udvalg af kombinerbare bæredygtige løsninger, som kan opgradere et godt, eksisterende varmesystem. Det kan være alt fra solvarmesystemer til løsninger til hybridløsninger med varmepumper.