It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Årlig COP for varmepumper

COP står for coefficient of performance. Det er den værdi, der giver information om en varmepumpes energieffektivitet. Kun varmepumper med en høj COP er berettiget til statstilskud. En god COP er alt over en værdi på 4,5, hvilket betyder, at der kun er brug for en del af elektriciteten til 4,5 gange så meget opvarmning.

For at beregne COP sættes den tilførte energi i form af elektricitet til pumpedrift og den tabte energi i form af opvarmning - på en meget forenklet måde - i forhold til et år, og der tages højde for typen af varmekilde, lokale forhold og brugeradfærd. Mulige energikilder til varmepumper er luft, jord og grundvand.

Ud over COP-værdien optræder værdien af den teoretisk beregnede COP (coefficient of performance) også i forbindelse med varmepumpens effektivitet.