It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Garanti for Vaillant A/S

Garanti
På leverede varer af eget fabrikat yder Vaillant A/S to års fabriksgaranti fra levering, dog højst 24 måneder fra fakturadato. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverancen ydes samme garanti, som Vaillant A/S opnår hos de pågældende underleverandører. De gældende bestemmelser i gasreglementet og øvrige myndigheders forskrifter skal overholdes. Hvor der ydes garanti skal gasinstallationen være udført af en autoriseret gasinstallatør og installationen skal være anmeldt til gasselskabet. Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Vaillant reservedele. Ikke brofaste øer må forvente længere responstid samt fakturering af færgebillet.

Udvidet garanti
På nedenstående produkter er der udvidet garantiperiode, såfremt alle serviceintervaller overholdes: 4 års garanti på gaskedler af mærket: ecoTEC plus, ecoTEC pro, ecoTEC exclusive og ecoCOMPACT. 10 års garanti på kompressordelen af jord og luft til vand varmepumperne flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive, såfremt serviceinterval overholdes. De første 2 år dækkes også arbejdslønnen i forbindelse med en eventuel garantisag, hvorefter denne i de resterende 8 år ikke er omfattet af garantien. På resten af de øvrige komponenter er der 2 års garanti.

NB! Garantien omfatter ikke
• Forkert betjening
• Fejlagtig installation af tilbehør efter tilslutning - Alle former for eftersyn og justeringsarbejder • Almindelig vedligeholdelse så som:
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎• Rensning af by-pass samt rensning af ventilatorer og aftrækssystemer - udsyring af vekslere
‎ ‎‏‏‎ ‎• Påfyldning af vand på kedel og anlæg samt udluftning af disse
‎ ‎‏‏‎ ‎• Normal slidtage
• Skader opstået ved:
‎ ‎‏‏‎ ‎• Brand
‎ ‎‏‏‎ ‎• Lynnedslag
‎ ‎‏‏‎ ‎• Frostsprængning
‎ ‎‏‏‎ ‎• Fejl på den faste el-installation, herunder udfald af HFI-relæ, manglende eller dårlig jordforbindelse, sprungne sikringer samt kortslutning - Mangel på gas eller svigtende gasforsyning
‎ ‎‏‏‎ ‎• Reparationer på selve gas-, vand- eller varmeinstallationen

NB! Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget indgreb af uautoriserede personer.
Garantien gælder kun, såfremt garantibevisets 1. del er udfyldt og indsendt til Vaillant A/S.
Garantibevisets 2. del skal opbevares sammen med kedlen. I tilfælde af garantireparation skal garantibeviset forevises ved servicebesøget.

NB! Inden De ringer efter service, bedes De undersøge følgende
• Er de elektriske sikringer i orden
• Er HFI-relæ i orden
• Er der åbnet for gassen
• Er der monteret rumtermostat, udeføleranlæg eller anden automatik, der ikke er korrekt indstillet
• Er der vand på anlægget

Driftstop
Montørassistance ved driftstop kan rekvireres på 46 16 02 00.

I fyringssæsonen: 1. oktober til 30. april kl. 08:00-19:30 alle ugens dage inkl. søn- og helligdage.
Udenfor fyringsæsonen: 1. maj til 30. september kl. 08:00-16:00 mandag-torsdag, 08:00-15:30 fredag.