It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Anvendelsesbetingelser

Introduktion

Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside samt din interesse i vort firma og vore produkter. Nedenfor har vi anført nogle af reglerne for anvendelse af indholdet på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside produceres af Vaillant A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup (Vaillant). En hver brug af denne hjemmeside (Vaillant hjemmeside) skal følge disse anvendelsesbetingelser. Anvendelsesbetingelserne kan til enhver tid ændres, udvides eller udskiftet med andre betingelser, f.eks. for køb af produkter og service. Når du går ind på Vaillant’s hjemmeside - med eller uden login – så accepterer du herved de aktuelle anvendelsesbetingelser.

Vi har opbygget denne hjemmeside med største forsigtighed, men vi kan ikke påtage os noget ansvar eller give garantier for at alle informationer og data er 100% opdateret og akkurate. Vaillant forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje information og data til en hver tid og uden forudgående varsel. Teoretisk set kunne vi stoppe hjemmesiden og tilhørende service helt eller delvist uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for internet tilgængelighed eller computersystemer – derfor kan vi ikke garantere at Vaillant’s hjemmeside er tilgængelig kontinuerligt og på alle tidspunkter.

Registrering og password

Nogle af Vaillant’s internetsider kan være beskyttet af password. Af hensyn til sikkerhed generelt og sikkerhed for køb af ydelser, må kun registrerede brugere få adgang til disse sider. Vaillant forbeholder sig ret til at nægte registrering af brugere. Vi forbeholder os især ret til at bestemme at sites (sider), som tidligere har været frit tilgængelige, bliver gjort password beskyttede. Vaillant kan til en hver tid og uden at angive grund at nægte en bruger adgang til det password beskyttede område ved at blokere brugerens data (defineret nedenfor), især hvis brugeren:

  • anvender falske data til registrering; -
  • ikke overholder disse anvendelsesbetingelser eller ikke vedligeholder sine brugerdata; -
  • bryder gældende lovgivning ved adgangen til eller brugen af Vaillant’s hjemmeside; -
  • ikke har brugt hjemmesiden i en længere periode

Brugeren skal angive korrekte informationer til registreringen og, når disse informationer ændres med tiden, skal informationerne opdateres så hurtigt som muligt. Brugeren skal sikre, at den mail-adresse, som er registreret hos Vaillant, til en hver tid er den korrekte og at der er angivet en postadresse, hvor brugen kan kontaktes.

Når brugeren er registreret, sender vi en adgangskode med bruger ID og password (brugerdata).

Brugeren skal sørge for, at en 3. part ikke kan få adgang til brugerdata. Brugeren er også ansvarlig for alle transaktioner og aktiviteter, som udføres, når brugeren er logget ind. Ved afslutningen af hver brug af hjemmesiden, skal brugeren logge ud. Hvis brugeren bliver klar over eller mistænker, at en 3. part misbruger hans eller hendes brugerdata, skal Vaillant kontaktes omgående skriftligt, gerne på mail. Når Vaillant har modtaget beskeden, vil vi nægte adgang til password beskyttet område for denne brugerprofil. Brugeren kan først få adgang igen, hvis han eller hun beder Vaillant om at genåbne profilen eller hvis han eller hun registrerer sig igen.

Brugeren kan til en hver til bede skriftligt om at få slettet sin brugerprofil, under forudsætning af, at det ikke støder mod en samarbejdskontrakt. I tilfælde af sletning vil Vaillant fjerne alle gemte brugerdata og andre personlige identifikationsdata, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

Produkter og serviceydelser

På denne hjemmeside giver Vaillant oplysninger om produkter og serviceydelser, som måske ikke er tilgængelige i alle lande. Vaillant garanterer ikke at alle produkter og serviceydelser, som er vist på denne side, også sælges i dit land. Hvis du ønsker en liste over produkter og ydelser fra dit eget land, bedes du gå på Vaillant’s hjemmeside i det pågældende land. Varemærker, som anvendes til særlige produkter, kan være anderledes i andre lande end vist på denne hjemmeside. Visse produkter og ydelser vist på denne side er muligvis ikke godkendt til salg i andre lande i den udformning, de sælges i Danmark.

Ansvar

For så vidt som oplysninger, software eller dokumentation stilles til rådighed uden beregning, tages intet ansvar for mangler med hensyn til kvalitet eller titlen på information, software eller dokumentation, især i forhold til rigtigheden af eller fravær af fejl eller fravær af skade eller tredjemands rettigheder eller i forhold til fuldstændighed og / eller egnethed til formålet, bortset fra sager om forsætlig forsømmelse eller svig.

I alle andre hensyn udelukkes ethvert ansvar for Vaillant, medmindre loven kræver det, f.eks. henhold til lov om produktansvar eller i tilfælde af en overlagt forseelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende opfyldelse af garanterede egenskaber, svigagtig fortielse af en defekt eller i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Skaderne i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser er begrænset til den kontrakt-typiske, forudsigelige skader, hvis der ikke er nogen overlagt forseelse eller grov uagtsomhed.

Selv Vaillant gør alt for at holde Vaillant hjemmesiden fri for virus, kan Vaillant ikke garantere, at den er fri for virus. Brugeren skal for sin egen beskyttelse, tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og skal bruge en virus scanner før information, software eller dokumentation downloades.

Ovenstående bestemmelser har ikke til formål at ændre og antyder ikke ændringer i bevisbyrden, som kan være til brugerens ulempe.

Hyperlink

Vaillant’s hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider ejet af tredje part. Vaillant påtager sig intet ansvar for indholdet på tredje parts hjemmeside, idet Vaillant ikke har nogen indflydelse for indholdet og ikke kan holdes ansvarlig for indhold og information. Brugen af disse hjemmesider står helt for brugerens regning.

Copyright

Indholdet af denne hjemmeside er beskyttet af copyright for:

Vaillant A/S

Dybendalsvænget 3

DK-2630 Taastrup

eller et hvert andet firma i Vaillant Group. Vaillant Group betyder Vaillant GmbH, som har sit registreringskontor i Remscheid, Tyskland samt alle dets beslægtede firmaer. Alle tekster, foto-, grafik-, audio-, video- og animationsfiler, brand navne og andet indhold af denne hjemmeside underligger loven om copyright og andre love for beskyttelse af intellektuel ejendom. Det er forbudt at ændre, kopiere, distribuere, sælge, leje, bruge, supplere eller anvende indholdet uden skriftlig tilladelse. I tilfælde af skriftlig tilladelse skal enhver kopi af indholdet på Vaillant’s hjemmeside eller dele heraf bære følgende copyright mærke ”© (år) Vaillant, Danmark. All rights reserved.”

Det er tilladt at læse, kopiere, printe og gemme alt materiale, som Vaillant udgiver på sin hjemmeside, når det er til privat brug. Eneste undtagelse er ændring af indholdet fra denne hjemmeside.

Pressemeddelelser såvel som andre dokumenter, fotografier og grafik, som annonceres som tilladt for publicering kan anvendes til presse publikationer med den betingelse, at følgende copyright mærke tilføjes ”© (år) Vaillant, Danmark. All rights reserved.” Gentryk er gratis, men vi beder om kopi til vores arkiv.

Hvis du ønsker at bruge materiale fra vores hjemmeside til andre formål, kontakt os venligst på mail.

Varemærker (Trademarks)

Medmindre andet er angivet, er alle firma logoer, varemærker, emblemer og produkt benævnelser på Vaillant’s hjemmeside beskyttet af lovgivningen om varemærker. De er Vaillant’s eller dets tilknyttede selskabers intellektuelle ejendom. Enhver uautoriseret brug eller misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt og udgør en overtrædelse af lovgivning om varemærker, ophavsret og andre immaterielle rettigheder eller konkurrencelovgivning.

Beskyttelse af personlige data

Vaillant forpligter sig til at overholde gældende lovgivning om beskyttelses af personlige data ved indsamling, brug og forarbejdning af personlige data for brugerne af Vaillant’s hjemmeside. Læs også vores oplysninger om databeskyttelse.

Tilbagemelding

Vi vil sætte stor pris på, at du kontakter os. Vi gør dog opmærksom på, at vi forbeholder os ret til gratis at anvende de ideer eller forslag, som du kommer med, til forbedring, udvikling og salg af vore produkter.