It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vores mål er sikkerhed. Og når det kommer til at nå vores mål, så hjælper alle tips

Vaillant Group rapporteringskanaler

Hvis du bliver opmærksom på overtrædelser af gældende lovgivning, Vaillant-gruppens adfærdskodeks eller vores interne regler og forskrifter, kan de relevante kontaktpersoner kontaktes af alle vores ansatte, forretningspartnere og kunder.

Derudover har alle vores ansatte, forretningspartnere og kunder også adgang til værktøjet "BKMS's whistleblower-system", som de kan bruge til at rapportere potentielt tvivlsom opførsel til vores compliance-team. Om nødvendigt kan dette endda udføres anonymt, fordi vi forstår, at sådanne spørgsmål ikke altid kan behandles direkte. Tøv derfor ikke med at bruge værktøjet - og pege os i den rigtige retning.

BKMS whistleblower-system er tilgængeligt via følgende link:


BKMS whistleblower system