It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vedvarende energi

Vedvarende energi (regenerativ energi) er paraplybetegnelsen for alle energiformer, der gør brug af energiressourcer, som enten er tilgængelige i ubegrænset mængde eller kan regenereres hurtigt. Loven om vedvarende energikilder (EEG), loven om varme fra vedvarende energikilder (EEWärmeG) og energibesparelsesforordningen (EnEV) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi og fremme energieffektivitet og bæredygtighed. Ifølge Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) udgjorde den samlede andel af vedvarende energi i Tyskland i 2019 omkring 46 % af energimikset.

De vedvarende energikilder er sol, vind, vandkraft, biomasse og geotermisk energi. Solenergi produceret af fotovoltaiske systemer genererer elektricitet og solvarmesystemer varme . Vindkraftværker genererer elektricitet, når vinden sætter rotorerne i bevægelse. Vandkraftværker udnytter vandets naturlige eller kunstigt skabte strømningskraft til at generere elektricitet . Biomassekraftværker bruger organiske materialer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse som energikilder. Biomassen afbrændes, og den damp, der opstår, omdannes til elektricitet. Et geotermisk kraftværk genererer elektricitet og varme fra jordoverfladen (varmepumper) eller dybe varmereservoirer (kraftværker) i jorden.