It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Installation af gulvvarme

børn leger

Hvordan fungerer moderne gulvvarme ?

Gulvvarme hører til de såkaldte overfladevarmesystemer: I modsætning til radiatorer, som er monteret på væggen eller fritstående, arbejder gulvvarme med hele gulvoverfladen. På grund af den store varmeflade kan varmevandets fremløbstemperatur være lavere end ved konventionelle radiatorer, hvilket gør det ideelt til energikilder som varmepumper og solvarmeenergi. De varmtvandsrør, der er lagt under gulvvarmen, opvarmer gulvvarmen jævnt. Dette overfører igen varmen til rummet via gulvbelægningen.

Hvad er fordelene ved gulvvarme?

 • Skånsom og veldoseret varme

  Gulvvarme er et overfladevarmesystem og opvarmer derfor alle rum jævnt. Din gulvvarme kan endda bruges til forfriskning i den varme sommer, hvis den er tilsluttet en reversibel varmepumpe.
 • Energibesparelse

  Som overfladevarme kræver gulvvarme meget mindre energi end radiatorer, fordi de gør det muligt for varmesystemet at fungere under de mest energieffektive forhold på grund af den lave fremløbstemperatur - det sparer penge hver måned.
 • Pladsbesparende

  Udnyt hele rummets overflade - uden radiatorer er du også mere fleksibel i din rumindretning.
 • Testet og pålidelig

  Nyd godt af et varmesystem, der har eksisteret i mere end 50 år, og som hele tiden bliver forbedret, så du altid kan stole på det.
 • Æstetik

  Der er ikke længere nogen synlige radiatorer, rummet kan designes æstetisk på en mere holistisk måde, da væggene og vinduesfronterne er frie.
 • Indeklima

  Et godt rumklima fremmes, støvturbulens reduceres, hvilket er sundere især for allergikere og astmatikere. Den tørre, varme luft på gulvet er også en fjende for mider og svampe.
extinsa

Hvad skal man tage højde for ?

 • Lang opvarmningstid:
  Gulvvarmesystemer skal opvarme store flader og er derfor langsomme til at varme op. Det kan derfor tage nogle timer for rumtemperaturen at nå det ønskede niveau efter en fuldstændig slukning af systemet.
 • Reparationer:
  Reparationer er sjældent nødvendige, men hvis de bliver det, kan det være noget af en opgave.
 • Investeringsomkostninger: Mens gulvvarmesystemer i nye bygninger stort set ikke er dyrere end konventionel opvarmning, kan det blive dyrt at eftermontere gamle/etablerede bygninger eller modernisere.Forskellige typer af gulvvarme.

Vandbåren gulvvarme

Funktionsprincippet for vandbåren gulvvarme er ligetil: Under gulvbelægningen lægges rør, hvori vandet cirkulerer. Vandet udstråler varme i rummet via rørene og gulvet og sikrer dermed en behagelig temperatur. Det er selvfølgelig også muligt at opfriske et rum med vanddrevet gulvvarme, hvis der er tilsluttet en varmepumpe . Den vanddrevne gulvvarmes kølekapacitet er dog begrænset for at undgå fugt.

 • Individuel rumtemperatur efter behov
 • Lav driftsomkostning
 • Både opvarmning og køling (til en vis grad) mulig
 • Næsten ingen vedligeholdelse nødvendig (første service skal udføres efter 10 år)

Elektrisk gulvvarme
Elektrisk gulvvarme bruger varmemåtter eller varmefolier, der lægges under gulvet og opvarmes af en elektrisk strøm. Det er ikke muligt at køle et rum ned med elektrisk gulv
varme, og det er især velegnet til renovering af enkelte rum som f.eks. badeværelser. Opvarmningen bør ikke køre kontinuerligt, men bør begrænses i tid, som under morgenbruseren. Elomkostningerne til drift kan være ret høje.

 • Individuel rumtemperatur efter behov
 • Billig og hurtig installation
 • Næsten vedligeholdelsesfrit system
 • Kort opvarmningstid

De forskellige måder at installere gulvvarmesystemer på.

I lang tid var der kun to muligheder for vanddrevet gulvvarme: Våd eller tør installation. Den våde installationsmetode indebærer, at de vandførende rør graves ned i det våde, nylagte gulv. Ved tør installation lægges rørene oven på afretningslaget og dækkes med et beskyttende lag eller brædder, hvorpå gulvbelægningen derefter placeres.

For nogle år siden blev der dog indført en tredje metode til eksisterende bygninger. Ved hjælp af en speciel maskine fræses der riller i det tørre afretningslag , hvor vandrørene så lægges. Ikke alle afretningslag er egnede til dette. Derfor skal de individuelle forhold kontrolleres på forhånd. Vi anbefaler, at du taler med din installatør.

Elektriske gulvvarmesystemer kan installeres som måtter eller folier på det våde gulv. Hvis gulvbelægningen allerede er tør, kan den elektriske gulvvarme fastgøres med et klæbemiddel.

vådt system med gulvvarme

Installation i et vådt system
Denne metode er velegnet til nye bygninger, eller hvis du ønsker eller er nødt til at foretage en komplet gulvrenovering i en eksisterende bygning. Først påføres et isolerende lag på det nøgne gulv, hvor de vandførende varmerør er fastgjort. Derefter hældes afretningslaget. Når afretningslaget er tørret, kan den ønskede gulvbelægning lægges, f.eks. laminat, tæppe, parket osv.

gulvvarme

Installation i et tørt system
Ved eftermontering af gulvvarmesystemer i eksisterende bygninger og ved renovering af gamle bygninger spiller installation i et tørt system en nøglerolle. Her lægges de vandførende rør på et isolerende lag. For at sikre en bedre fordeling af varmen kan der installeres ekstra varmeledende plader. Rørene dækkes af et lag brædder, som kan være lavet af forskellige materialer, f.eks. gips, træ eller natursten. Til sidst installeres den ønskede gulvbelægning.

extinsa

Installation ved hjælp af fræsesystemet
Denne relativt nye metode bruges oftest ved renovering af ældre bygninger, når gulvet ikke skal hæves ved tilføjelse af nye lag. Det første trin er at fjerne alle rester (f.eks. tæppelim) fra afretningslagets overflade. Derefter fræses der riller i afretningslaget med en speciel fræsemaskine, som straks suger borestøvet op med en kraftig støvsuger. De vandførende rør placeres derefter i disse riller. Derefter kan gulvbelægningen installeres.

De to mønstre, der bruges til lægning af gulvvarme

To mønstre har etableret sig, når det drejer sig om at lægge de vandførende rør: Det bugtende mønster, også kendt som slangemønsteret, og sløjfemønsteret, også kendt som sneglemønsteret.

extinsa

Slangemønsteret
Med denne placeringsteknik lægges røret i parallelle rækker. Denne teknik er generelt mindre kompliceret, men ulempen er, at varmefordelingen er mindre jævn. Derudover er denne type installation temmelig uegnet til små eller akavet formede rum.

mønster for gulvvarmesløjfer

Loop-mønsteret
I dette tilfælde lægges røret i et spiralmønster, der starter fra yderkanten og bevæger sig indad. Når det når midten, føres returrøret på samme måde tilbage i en spiral. Da indløbs- og udløbsstrømmen er tæt på hinanden i dette tilfælde, er den samlede varmefordeling mere ensartet.

Selvom alle muligheder teoretisk set er mulige i en ny bygning, er vanddrevet gulvvarme i et vådt system naturligvis det bedste valg. Varmerørene kan lægges i løbet af byggefasen. Der er ikke behov for efterfølgende arbejde, som koster tid og penge. Når du vælger gulvbelægning, kan du frit vælge, hvad du vil: parket, laminat, fliser, tæppe - alt er muligt. Men det kan påvirke varmeydelsen.

Under visse omstændigheder kan elektrisk gulvvarme også være nyttigt i nye bygninger, hvis man for eksempel er på udkig efter en måde, hvorpå man hurtigt kan opvarme badeværelset om vinteren. Omkostningerne til elektricitet er ubetydelige i et rum, der kun opvarmes om morgenen i en enkelt sæson af året.

Installationen af et vanddrevet gulvvarmesystem i et vådt system anbefales ikke til etablerede bygninger, fordi det vil være alt for dyrt og tidskrævende. Der er én undtagelse: Du ønsker alligevel at totalrenovere gulvene i dit hus af andre årsager.

I ældre bygninger er den mest fornuftige løsning at installere vandbåren gulvvarme i et tørt system. Man skal dog være opmærksom på, at gulvhøjden øges, når der installeres gulvvarme, og det kan være nødvendigt at afkorte dørene tilsvarende.

Varmebehovet er vigtigt, når det drejer sig om ældre bygninger. I en ret dårligt isoleret bygning kan elektrisk gulvvarme som den primære varmekilde medføre ublu høje elomkostninger. Med både el- og vandbaseret gulvvarme har du frihed til at vælge den gulvbelægning , du ønsker. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du dog altid henvise til producentens oplysninger.

Omkostninger ved gulvvarme Hvor meget koster det at installere gulvvarme?

Dette spørgsmål er ret svært at svare på, fordi flere faktorer har indflydelse på de samlede omkostninger:

 • Type varmegenerator
 • type energikilde
 • ny eller gammel bygning
 • størrelse på det opvarmede område osv

Et elektrisk gulvvarmesystem er noget billigere at købe og installere. Men husk på, at driftsomkostningerne for elektrisk gulvvarme er meget højere og kun passer til mindre rum, hvor der senere skal installeres gulvvarme. Denne opvarmning er kun egnet til midlertidig brug, som f .eks. at tage et brusebad om morgenen.

Kombinationer af gulvvarme Kombinationer

Gulvvarme kan også bruges sammen med andre varmeoverførselssystemer. For eksempel er det absolut muligt at installere gulvvarme i nogle af husets rum og radiatorer i andre. Det sidste er f.eks. nyttigt i rum, der kun bruges lejlighedsvis eller sjældent (f.eks. gæsteværelser).

Kombinationen af gulvvarme og en varmepumpe som varmekilde kan varmt anbefales. Som panelvarme kræver gulvvarme en lavere fremløbstemperatur, så varmepumpen kan arbejde mere effektivt, og du kan spare en hel del på energiomkostningerne. Du kan selvfølgelig også bruge dit vanddrevne gulvvarmesystem sammen med en gaskedel. Og for alle dem, der foretrækker en særlig hyggelig atmosfære: En brændeovn er måske ikke nødvendig i rum med gulvvarme, men den skaber en særlig behagelig stemning.

Varmepumpe

Varmepumper

Avanceret varmepumpeteknologi udnytter den gratis varme fra naturen i dine omgivelser og gør dig uafhængig af olie og gas. Find ud af, hvordan varmepumper fungerer, hvad du skal overveje, når du installerer en, og hvordan du kan opnå de bedste besparelser.

Varmepumpe

Kondenserende gasfyr

Energieffektiviteten for en kondenserende gaskedel er aldrig så høj, som når den er tilsluttet et gulvvarmesystem. Den lave fremløbstemperatur i gulvvarmesystemet optimerer kondenseringseffekten i din kedel og øger dens effektivitet med op til 109%.

Varmepumpe

Opsamler gratis varme fra solen

Solsystemer er perfekt egnede til opvarmning og varmtvandsforberedelse. Spar betydeligt på varmeudgifterne med vedvarende energi.