It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vandpåfyldning af varmeanlægget

Vandtrykket i varmeanlægget er faldet og der er ikke nok tryk på centralvarmeanlægget. Hvor og hvordan kan jeg efter fylde vand?

  • Der er ingen påfyldningshane på Vaillant gasfyret.
  • Kontrollér rørene som fører vand til og fra gasfyret. Her er der en påfyldningsstuds. Forbind denne med en vandslange til en koldtvandshane.
  • Når du fylder vand på ved at åbne for den kolde hane, skal du holde øje med vandtrykket på manometeret – der må maks. være 1,5 bar vandtryk på anlægget.
  • Gasfyret må i øvrigt kun efterfyldes i kold tilstand og hovedafbryderen skal være slukket (se også betjeningsvejledningen til kedlen).
  • Hvis du ikke kan fylde vand på gasfyret som beskrevet ovenfor, skal du kontakte din VVS-installatør, så han kan gøre det for dig.
  • Har du ikke en fast vvs-installatør eller en service-aftale, kan du her finde en Vaillant Partner