It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Jordvarmepumper: Alt du skal vide

Opdag, hvorfor jordvarmepumper er den ideelle løsning til at skabe varmekomfort i både nye og ældre bygninger, uanset om de er tilsluttet elnettet eller ej. Opnå optimal effektivitet, enestående fleksibilitet og minimal vedligeholdelse.
jordvarmepumpe

Alle varmepumper opsamler energi fra omgivelserne og omdanner den til varme. Jordvarmemodeller gør dette ved at udnytte de øverste jordlag, som lagrer geotermisk energi fra solstråling og regnvand. De relativt stabile temperaturer i jorden skaber ideelle driftsbetingelser for jordvarmepumper: Det giver mere daglig komfort og mindre afhængighed af fossile brændstoffer og offentlige energinet, samtidig med at det giver store besparelser på driftsomkostninger og emissioner.

Funktionsprincippet for en jordvarmepumpe Hvordan fungerer jordvarmepumper?

Jordvarmepumpen er forbundet til et sæt rør med en meget kold blanding af vand og frostvæske i - en såkaldt bærevæske. Denne væske bliver transporteret gennem rørene til jorden og tilbage til varmepumpen. Når den passerer denne cyklus, opvarmer den termiske energi i jorden bærevæsken, indtil dens lave kogepunkt får den til at fordampe.

Funktionsprincippet for en jordvarmepumpe

Tilbage i varmepumpen komprimeres den damp, der kommer ud, så den bliver opvarmet endnu mere. Til sidst overfører en varmeveksler denne varme til varmesystemet, som så sender den videre til dit hjem.

Funktionaliteten af en jordvarmepumpe

Variationer af opsætning To typer jordvarmepumper at vælge imellem

Der findes to typer jordvarmepumper. De adskiller sig ved den måde, de opsamler energi fra jorden på: Enten via overfladekollektorer (tæt på overfladen ) eller via geotermiske sonder (dybere nede i jorden). Begge har visse krav for at give optimal ydelse:

 • Overfladesamlere

  Overfladekollektorer kræver dobbelt så meget areal til kollektorer som det areal, der skal opvarmes. Udgravningen skal være ca. 1,50 m dyb, og der skal være en minimumsafstand mellem solfangerne, vandrørene, kanalerne og bygningerne. Kollektorområdet skal være ubefæstet og ubebygget for at sikre, at regnvandet kan absorbere tilstrækkeligt. Der kan dog plantes buske eller krat på toppen.
 • Geotermiske sonder

  Geotermiske sonder passer selv til de mindste grunde, da det kun kræver et hul på ca. 15 cm i diameter og fra 80 m dybde (ideelt, hvis det er dybere end 100 m). I dette jordlag giver en konstant temperatur på 10° C tilstrækkelig termisk energi til at dække dit behov for opvarmning og varmt vand. Hvis der er behov for mere, kan sondekanalen bores dybere, eller der kan tilføjes endnu en sonde (til en varmeydelse på mere end 8-10 kW).

Kontrol af egnethed Er jordvarme det rigtige valg til dit hjem?

I ejendomme med store haver giver jordvarmepumper masser af fordele. For at finde ud af, om du også kan drage fordel af dem, skal du bare tjekke om dit hjem har:

 • Tilstrækkeligt ejendomsareal

  Du behøver ikke en stor have for at installere et jordvarmepumpesystem. Et lodret system kræver ikke mere plads, end der er brug for til at betjene de nødvendige gravemaskiner i din have.
 • Effektiv isolering

  Alle varmepumper arbejder mere effektivt ved lavere fremløbstemperaturer og har derfor brug for en tilstrækkelig varmefordeling i bygningen. Derfor er en velisoleret bygning obligatorisk for at holde på tilstrækkelig varme.

Fordele Fordele og ulemper ved jordvarmepumper

Generelt tilbyder jordvarmepumper flere fordele i forhold til konventionelle varmesystemer med hensyn til komfort, effektivitet og omtanke for naturen. Men det kræver en øget indsats til udgravning eller borearbejde, og varmepumpens effektivitet afhænger af jordbundsforbundsforholdene.

 • Pro: Omkostningseffektivitet

  Jordvarmepumper har det laveste elforbrug af alle varmepumpetyper takket være stabile jordtemperaturer. Brug af gratis geotermisk energi giver også besparelser på driftsomkostningerne.
 • Pro: Lydsvag drift

  Vores gennemtænkte Sound Safe System holder lydemissionen fra varmepumpedriften på et minimum og muliggør dermed en fleksibel placering af systemet. Da den ikke kører med en enhed udenfor, er der ingen lydemission uden for dit hjem.
 • Ulempe: Større forarbejde

  Jo mere gruset eller sandet jorden er, jo mindre effektivt kan varmepumpen arbejde. Derfor spiller jordbundsforholdene en stor rolle, og der er behov for øget udgravning eller borearbejde i forbindelse med installationen. Det kræver altså mere arbejde indledningsvist med installationen og øger omkostningerne.

Investering vs. økonomisk støtte Omkostninger og tilskud til en jordvarmepumpe

Anskaffelsesomkostninger: Den gennemsnitlige pris for en jordvarmepumpe kan variere afhængigt af boligens størrelse og installationskrav. Dertil kommer omkostninger til overfladekollektorer eller jordvarmesonder (afhængigt af antallet af enheder) og store panelradiatorer eller gulvvarme (afhængigt af radiatortype og boligarealets størrelse).

Udviklingsomkostninger: Det er hovedsageligt udgravning og borearbejde, der koster (afhængigt af antallet og typen af solfangere, hvor geotermiske sonder er lidt dyrere). Der kan opstå højere udviklingsomkostninger ved eftermontering sammenlignet med nybyggeri.

Driftsomkostninger: Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af lavt elforbrug.

Regeringen er godt klar over behovet for grøn opvarmning og tilbyder derfor gode muligheder for tilskud til sådanne investeringer. Ud fra et økonomisk synspunkt er det altså endnu mere attraktivt for dig at reducere dine emissioner og energiomkostninger fra opvarmning ved hjælp af et moderne system:

Kontakt en lokal certificeret Vaillant partner eller en af vores eksperter for at definere den mest omkostningseffektive kombination af tilskud til dit projekt.

Find din lokale Vaillant partner, og planlæg de første skridt

FAQ om jordvarme Ofte stillede spørgsmål

 • Kan det svare sig økonomisk at installere en jordvarmepumpe?

  Ja, den indledende investering er det hele værd over tid - både økonomisk og miljømæssigt. Omkostningerne ved en jordvarmepumpe svarer til andre typer varmepumper, bortset fra den potentielle brug af jordvarmesonder. Men den særligt effektive drift med minimale emissioner og driftsomkostninger giver betydelige besparelsespotentialer i det lange løb.

 • Hvor stort et grundareal skal jeg bruge for at installere en jordvarmepumpe?

  Det afhænger af den valgte type solfanger samt størrelsen på boligarealet. Udendørs pladsbehov for geotermiske sonder er tæt på nul, så længe det er muligt at betjene de nødvendige boremaskiner. For overfladekollektorer kræves der på den anden side betydeligt mere jord uden træer eller bygninger til installationen. En tommelfingerregel er, at du skal have dobbelt så mange kvadratmeter til rådighed, som varmepumpen skal opvarme.

 • Bevarer jordvarmepumper deres effektivitet i koldt klima?

  Det er helt sikkert . Geotermiske varmepumper er gearet til kontinuerligt at levere effektiv ydelse i koldt vinterklima : Det er muligt, fordi selv kraftige temperaturfald over jorden næsten ikke påvirker de nederste jordlag, hvorfra varmeenergien trækkes ind i varmesystemet.

 • Hvad er den generelle levetid for en jordvarmepumpe?

  Med vores nuværende modeller kan du forvente 20-25 års driftstid, før en udskiftning bliver nødvendig. Det er en klar forbedring, da den forventede levetid for en jordvarmepumpe tidligere kun var ca. 15 år.

 • Hvad er overfladenær og dyb geotermisk energi?

  En overfladenær geotermisk energi bruges til at drive opvarmningen i dit hjem. Energien opsamles af overfladekollektorer ca. 1,5 m under jorden eller geotermiske sonder i en dybde på op til 100 m.