It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Årlig præstationsfaktor

Den årlige ydelsesfaktor, forkortet APF, er den specifikke værdi, der giver information om varmepumpers energieffektivitet. Jo højere denne faktor er, jo større er energieffektiviteten. Gode værdier starter ved en årsvarmefaktor på 4,5, hvilket betyder, at den pågældende varmepumpe kun kræver en del af elektriciteten til fire og en halv gange varmekapaciteten. Værdier under en årlig ydelsesfaktor på 3,5 findes generelt ikke i moderne varmepumper og ville udelukke statstilskud, der kun belønner varmepumper med gode årlige ydelsesfaktorer.

Den årlige ydelsesfaktor beregnes hovedsageligt ud fra forholdet mellem den elektricitet, der leveres til driften, og den varme, der spredes i løbet af året. I modsætning til COP (coefficient of performance), som beregnes ud fra de samme faktorer, er APF en reel beregning af energieffektiviteten, som også tager højde for typen af varmepumpe (brine, vand eller luft), brugeradfærd og lokale forhold for at opnå et nøjagtigt resultat.