It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Dugpunkt

Generelt set er dugpunktet den temperatur, hvor dampen kondenserer. Afhængigt af hvilket brændstof der anvendes, er der stadig forskellige mængder varmeenergi i udstødningsgasserne. Ved hjælp af en afkølet returtemperatur opnår kondenseringsteknologien det nødvendige dugpunkt, som gør varmeenergien anvendelig igen i varmesystemet.

Brændværdien angiver den termiske energi i et varmesystem ved fuldstændig forbrænding, inklusive genvinding gennem kondensationsvarmen fra udstødningsgasserne. Den genvundne varmeenergi er op til 6% af brændværdien for fyringsolie (dugpunkt: 47 grader), op til 9% for flydende gas (dugpunkt: 57 grader) og op til 11% for naturgas (dugpunkt: 57 grader).

Denne form for varmegenvinding er ikke kun miljøvenlig, men reducerer også omkostningerne til opvarmning, fordi energien ellers ville være spildt og ubrugt. Kondenseret uudnyttet damp skader endda skorstenen, da det fører til såkaldt tilsodning. Når man bruger varmepumper til køling om sommeren, må dugpunktet i boligerne ikke nås, da der ellers vil dannes kondens i rummene.