It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Energieffektivitet

Energieffektivitet er et mål for den mængde energi, der bruges til at opfylde et formål, f.eks. opvarmning af et rum. Energieffektiviteten er optimal, hvis fordelen kan opnås med minimal brug af brugt eller vedvarende energi og uden tab. Jo mere energieffektivt et apparat er, jo mere sparer det på energien, reducerer omkostningerne og mindsker den klimaskadelige CO2-udledning.

Elektriske apparater er inddelt i energieffektivitetsklasser fra grøn for meget effektiv til rød for ineffektiv. For huse refererer energieffektivitet til forholdet mellem systemteknologi, varmeisolering og bygningsforsegling. På samme måde er der energieffektivitetsklasser for elgeneratorer og varmeapparater, som giver information om, hvor effektivt disse udnytter deres respektive brændstoffer. Vedvarende energi er CO2-neutral, men er ikke den mest effektive form for energi. Kombineret med konventionelle varmesystemer reducerer de brugen af fossile brændstoffer betydeligt og mindsker udledningen af forurenende stoffer. Lovgivning om energibesparelser og offentlige tilskud søger at fremme udskiftningen af energi-ineffektive apparater med energi-effektive.