It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Varmesystem i én etage

Etagevarmesystemer er naturgasfyrede varmesystemer, der leverer varme til en etage i et en- eller flerfamiliehus med en eller flere enheder. Man kan vælge en ren gaskedel til en etagevarmekreds eller en gaskombinationskedel, som også sørger for varmt vand.

Ved at forbrænde naturgas genereres der varme, som bruges til at opvarme opvarmningsvandet via en varmeveksler og, i tilfælde af kraftvarmekedler, det varme vand i en separat varmekreds i form af en gennemstrømningsvandvarmer. Opvarmningsvandet transporteres over korte afstande til radiatorerne og brugsvandet til tappestederne.

Etagevarmesystemer gør det muligt for beboerne selv at bestemme, hvor meget varmeenergi der skal leveres til radiatorerne eller det varme vand, hvilket muliggør nøjagtig afregning. På grund af fraværet af lange rørstrækninger er der næsten intet varmetab. Der er ikke behov for et fyrrum, og de kompakte gulvvarmesystemer er ofte designet som vægmonterede varmelegemer. Det er ikke muligt at kombinere dem med et solvarmesystem eller at vælge den type brændsel, man ønsker.