It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Geotermiske solfangere

Ligesom geotermiske sonder er geotermiske varmeopsamlere (GHC) varmevekslere, der udnytter jordens termiske energi. I gennemsnit installeres geotermiske varmeopsamlere 30 cm under frostgrænsen. På grund af den måde, rørene er lagt på, som ligner gulvvarme med sin bugtede form, optager jordvarmeanlæg et stort areal, som ikke kan bebygges bagefter. Installationsområdet er cirka dobbelt så stort som det område, der skal opvarmes.

Varmen fra jorden opvarmer brinen - en blanding af vand og frostvæske - der cirkulerer i de geotermiske kollektorrør, indtil den fordamper. Derefter komprimerer den geotermiske varmepumpe dampen og øger dermed temperaturen, som derefter overføres til varmelagertankene til opvarmning og brugsvand.

Da borearbejdet ikke er særlig dybt, kræves der normalt ikke tilladelser. De geotermiske varmeopsamlere er dog anmeldelsespligtige. Geotermiske varmeopsamlere er billigere end geotermiske sonder på grund af det mindre komplicerede byggearbejde, men kommer ikke i nærheden af deres effektivitet på grund af de mulige temperatursvingninger. Da de er en del af en brine-vand-varmepumpe, får de tilskud fra staten.