It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Højeffektiv pumpe

Højeffektive pumper tilpasser sig de faktiske krav til opvarmning og brugsvand. Pumperne bruges i varme- eller solsystemer som cirkulationspumper eller i et varmtvandsrørnetværk som cirkulationspumper. Som varmepumpe cirkulerer den højeffektive pumpe det opvarmede varmevand fra kedlen til lagertanken eller radiatorerne og det afkølede vand tilbage til kedlen. I solvarmesystemer sikrer den cirkulationen af solvæsken mellem solfangerne og lagertanken. Som drikkevandspumpe sikrer den højeffektive pumpe, at det varme vand cirkuleres efter behov.

Højeffektive pumper styres elektronisk og er udstyret med et særligt drev, f.eks. en permanent magnetmotor. Ved at bruge permanent energi kan pumpen drives på en meget energieffektiv måde. Mens varmepumper på ét niveau bruger 575 kWh elektricitet om året, har moderne højeffektive pumper kun brug for 138 kWh om året. Derfor reducerer en højeffektiv pumpe elforbruget med op til 76%.

Mange nye højeffektive pumpemodeller har også tilføjelses- og diagnosesoftware, der kan tilgås online via f.eks. smartphones. I nogle tilfælde gør det også hydraulisk afbalancering meget lettere.