It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Hydraulisk afbalancering

Hydraulisk indregulering, også kendt som hydraulisk varmebalancering, er en proces, hvor varmevandet fordeles optimalt i varmesystemet. For at gøre dette udfører eksperter beregninger på stedet ved hjælp af data som rummenes varmebehov, beboerne og varmesystemets effekt. Derefter justeres alle radiatorer eller varmekredse i varmesystemet til den optimale varmtvandsgennemstrømning ved hjælp af f.eks. volumenbegrænsning og strengreguleringsventiler. Det sikrer, at hvert rum forsynes med præcis den rette mængde varme til at opnå den ønskede temperatur.

En indikator for, at hydraulisk indregulering er nødvendig, kan f.eks. være, at en radiator i nærheden af varmesystemet bliver varmere end andre, der er placeret længere væk. Uden hydraulisk indregulering går op til 15 procent af energien til spilde, og derfor er det muligt at få statstilskud til at få det gjort. I mange tilfælde er hydraulisk indregulering endda et krav for at opnå yderligere tilskud til brug af vedvarende energi.