It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kedel til fast brændsel

Kedler til fast brændsel er varmegeneratorer, der leverer varme og varmt vand til hele huset som centralvarme under fuldlastdrift. Der kan fyres med fossile brændsler som brunkul eller stenkulsbriketter og koks eller regenerative brændsler som træflis, træstammer, træbriketter eller træpiller, men også blade og andre biomasser. Generelt tilføres brændslet manuelt. Specialiserede kedler til fast brændsel, som f.eks. pillekedlen, bruger normalt automatisk tilførsel med snegletransportører.

Afhængigt af typen af fastbrændselskedel kan forbrændingsluften tilføres nedefra eller fra siden, og fyringen kan ske nedefra eller oppefra. Naturtrækskedler regulerer lufttilførslen ved hjælp af klapper. I modsætning til naturtrækskedler kræver fastbrændselskedler med styresystem og ventilator elektricitet for at fungere. Blandt disse fastbrændselskedler er også jetstream-kedlen, som er begrænset til ét brændsel, men som med sit to-kammersystem har den højeste effektivitet og de laveste emissionsværdier.

Alle kedler til fast brændsel kræver meget plads til tør opbevaring af brændslet og kræver mere vedligeholdelse end olie- eller gasfyrede kedler.