It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kollektor med flad plade

Flade solfangere er for solvarmeenergi, hvad solcellemoduler er for solceller. De monteres på taget som flade, jævne overflader. Ud over flade solfangere findes der også de mere effektive, men dyrere evakuerede rørsolfangere til solvarmeenergi. Begge er statsstøttede som en del af et solvarmesystem.

Fladkollektorerne er lavet af en belagt absorberplade, som er beskyttet af en dækplade af solglas, der absorberer solstrålingen. På forsiden og bagsiden af fladsolfangernes hus er der varmeisolering, som minimerer varmetabet. Solvæsken i solkredsen opvarmes af absorberen og transporterer derefter varmen til solvarmelagertanken eller direkte til udtagspunkterne eller radiatorerne. På grund af det flade design kan der ikke absorberes nogen lateral solstråling. Varmetabet er også højere end med evakuerede rørkollektorer. Virkningsgraden er ca. 55-60 %, hvilket er godt 30 % lavere end for rørkollektorer. Desuden skal der være masser af plads på taget, da flade solfangere kræver mere overfladeareal for den samme varmeeffekt.