It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kondenserende kombinationskedel

Kondenserende kedler er kompakte varmegeneratorer, der normalt hænges på væggen, og som også kaldes kondenserende kedler. Kondenserende kedler er den seneste udvikling af lavtemperaturkedler, som til sammenligning sparer 10% eller mere på varmeomkostningerne og er mere miljøvenlige. Siden 2015 har kondenserende teknologi været den lovpligtige standard for konventionel opvarmningsteknologi på grund af dens høje effektivitet.

En kondenserende kedel kan omdanne næsten al termisk energi (brændværdi) fra brændstoffer som gas eller olie til opvarmning og varmt vand. Hvis der ikke udtrykkeligt er tale om en kondenserende oliekedel, er en kondenserende gaskedel underforstået. Der findes kondenserende kombinationskedler, der genererer varme til opvarmning, og dem, der også producerer varmt vand. Sidstnævnte fås som en kompakt kedel, der opvarmer en ekstern vandbeholder, eller som en kombineret kedel med en integreret gennemstrømningsvandvarmer eller med en ekstra lille vandbeholder.

Brændstofforbrændingen producerer udstødningsgasser, som køles ned til 56 grader ved hjælp af kondenseringsteknologi for at kondensere vanddampen i brændstoffet og udnytte varmen fra kondenseringen. Kondensvandet kan bortskaffes i kondenserende kedler med en kapacitet på op til 200 kW via spildevandsrøret og de resterende røggasser via et røggasrør af plast.