It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kondenserende oliekedel

Kondenserende oliekedler eller kondenserende oliekombinationskedler er en nyudvikling af lavtemperaturkedlerne. De har mellem 6 og 10% bedre virkningsgrad end andre olievarmesystemer. Det reducerer varmeudgifterne og fører til lavere CO2-udledning, og derfor er kondenserende varmesystemer den lovpligtige standard for konventionelle varmesystemer, der ikke er drevet af vedvarende energi.

Næsten 100% af den termiske energi i fyringsolien udnyttes af den kondenserende kedelteknologi. For at opnå dette afkøles de gasser, der produceres under forbrændingen af fyringsolien, til en temperatur på 56 grader, hvilket får den vanddamp, der er indeholdt, til at kondensere. Kondensationsvarmen fungerer som en ekstra varmekilde. Det tilgængelige sortiment omfatter kondenserende oliekedler, der udelukkende er designet som termiske varmegeneratorer til opvarmningsformål, og kombinerede enheder, der også producerer varmt vand. De kombinerede enheder fås som kompakte kedler med en integreret vandbeholder eller som gennemstrømningsvandvarmere og oliekondenserende kedler, der opvarmer en ekstern vandbeholder.

Oliekondenserende kedler kræver kun adgang til spildevand og et røggasrør af plast. For oliekondenserende kedler med en effekt på op til 200 kW behøver spildevandet ikke at blive behandlet. De er særligt velegnede til brug sammen med leverandører af vedvarende energi.