It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kondenserende teknologi

Kondenseringsteknologien udnytter ikke kun energiindholdet, den såkaldte brændværdi, som opstår, når gas eller olie brændes af til opvarmning, men kondenseringsteknologien udnytter også energien i de kondenserede forbrændingsgasser, den såkaldte brændværdi, som ellers ville blive udledt ubrugte i miljøet. Kondensationsvarmen overføres til opvarmningsvandet med en specialudviklet varmeveksler. Som et resultat af den maksimale energiudnyttelse og effektivitet i kondenserende kedelteknologi opnår gas- eller oliekedelanlæg en udnyttelsesgrad på 100 % og mere i forhold til brændværdien. Opvarmningsomkostninger og CO2-emissioner reduceres således betydeligt sammenlignet med konventionelle varmesystemer.

Kondenserende systemer fungerer mest effektivt i velisolerede rum med gulvvarme eller store radiatorer. Når de kombineres med et solvarmesystem, er det muligt at spare endnu mere energi. Der findes kondenserende systemer med rumluftafhængige apparater, som er afhængige af tilførsel af frisk luft fra det rum, hvor de er installeret, og rumluftuafhængige apparater, som trækker den nødvendige ilt fra luften udenfor gennem et rør. Offentlige tilskud og løbende besparelser på varmeudgifterne kompenserer for den højere købspris og potentielle omkostninger til ændringer.