It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kraftvarmeproduktion

Kombineret varme og kraft (CHP) er den generiske betegnelse for processer, hvor elektricitet og varme genereres samtidigt. Den producerede varme bruges til at forsyne varmesystemet og, i en separat sløjfe, det varme vand. Elektriciteten fra kraftvarmeproduktionen forbruges direkte af enfamilie- og flerfamiliehusene. Overskydende elektricitet sendes ind i det offentlige elnet.

Sammenlignet med konventionelle elgeneratorer udnyttes den producerede varme også, og dermed opnås en højere grad af effektivitet. Det reducerer energiomkostningerne og CO2-udledningen, hvilket er grunden til, at kraftvarmeproduktion, især med brændselscelleteknologi, støttes af regeringen. Mini- eller mikrokraftvarmesystemer bruges i en- og flerfamiliehuse, mens centraliserede kraftvarmesystemer bruges i bygningskomplekser.

I kraftvarmeproduktion genereres elektricitet gennem forbrænding eller fysiske reaktioner. Den spildvarme, der genereres ved denne proces, overføres via en varmeveksler til buffertanken og opvarmningsvandet. Eventuelle vanddampe i udstødningsgasserne kondenseres, og denne varme bruges til at opvarme brugsvandet. Det er også muligt at koble kraftvarmeproduktionen sammen med et absorptionskøleskab og dermed bruge det til køling.