It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Lagertank til solenergi

For at opnå optimal effektivitet med solenergi og for at kunne trække på denne energi til enhver tid, er det nødvendigt med en solvarmelagringstank. Der findes solbatterier til lagring af elektricitet fra solcelleanlæg og solvarmelagringstanke til lagring af termisk solenergi fra solvarmeanlæg. Størrelsen på solvarmelagertanken afhænger af antallet af personer samt antallet og volumenet af udtagningsstederne. Anskaffelsen af solvarmelagringstanke er subsidieret af regeringen.

Solvarmetanke til varmt vand til opvarmning og/eller brugsvand er buffertanke, der opbevarer det opvarmede vand i isolerede tanke og derfra forsyner varmesystemet eller tappestederne med varmt vand. Hvis den lagrede varme i vandet ikke længere er tilstrækkelig, aktiveres en solpumpe, som pumper varmen fra solfangerrørene til solvarmetanken.

Elektriske solvarmelagre er store litium-ion-batterier, der fås i forskellige udformninger, og som har et batteristyringssystem og en laderegulator. De kan bruges i kombination med andre varmesystemer, som f.eks. varmepumper, for at forsyne dem med den elektricitet, de har brug for.