It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumper bruger udeluften som en naturlig varmekilde. En ventilator trækker den omgivende luft ind, og den naturlige termiske energi i denne luft, f.eks. i varmepumpens udendørsenhed, får kølemidlet i varmepumpen til at fordampe på grund af dets ekstremt lave kogepunkt. En el-drevet kompressor komprimerer derefter gassen, indtil den har nået den ønskede temperatur, og en varmeveksler kan derefter bruge gassen til at producere varmt vand til opvarmning og husholdningsbrug. En ekspansionsventil reducerer trykket for at gøre gassen flydende igen, og cyklussen kan starte forfra. Luft-vand-varmepumper er de mest solgte varmepumper, fordi de er billigst at købe, ikke kræver nogen tilladelser, kræver lidt plads og kan installeres både inde og ude. Brugen af dem understøttes af offentlige tilskud og er velegnet til nybyggeri og eftermontering. De kan bruges som det eneste varmesystem og vandvarmer eller som et supplement til gas- eller olieopvarmning. Luftvarmepumperne er ikke helt så energieffektive som brine- eller vandvarmepumper, fordi den omgivende luft er udsat for betydelige temperatursvingninger. Jo lavere lufttemperaturen er, jo mere ekstra energi i form af elektricitet er der brug for til at dække varmebehovet.