It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Opsamler med evakueret rør

Evakuerede rørsolfangere, også kendt som rørsolfangere, svarer til solcellemoduler i fotovoltaik. De installeres på taget. Inden for solvarmeenergi findes der flade og evakuerede rørkollektorer.

Evakuerede rørsolfangere består af lufttomme, coatede glasrør placeret side om side og et varmeisolerende vakuum mellem rørene. Hvert rør er udstyret med en absorber, som absorberer solenergien. På grund af vakuummet holdes varmen pålideligt inde i rørsamlerne, og rørkonstruktionen gør også brug af solstråling, der trænger ind fra siden. Effektiviteten af vakuumrørkollektorer er mere end 90%. Varmen opvarmer den cirkulerende solvæske eller luft og overføres via en varmeveksler til varme- og brugsvand til øjeblikkelig brug eller til solvarmelagre til senere brug.

Evakuerede rørsolfangere kræver mindre plads og arbejder mere effektivt end flade rørsolfangere, fordi de opnår højere temperaturer. Selvom rørsolfangere er dyrere i indkøb end flade solfangere, får de tilskud fra staten som en del af et solvarmeanlæg.