It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Ovn

Ovne er den vigtigste komponent i varme- og varmtvandssystemer, der ikke udelukkende er afhængige af varmepumper eller solvarmeenergi. De kan dog kombineres med vedvarende energisystemer. I ovne, som normalt er placeret i fyrrummet, afbrændes brændsler som olie, naturgas eller faste stoffer som pellets for at bruge den termiske energi til opvarmning og varmtvandsproduktion.

I konventionelle ovne holdes den termiske energi, der produceres ved forbrænding, på et konstant niveau hele tiden. En varmeveksler overfører den termiske energi til opvarmningsvandet, som forsyner radiatorerne gennem et rørsystem. Eventuelle udstødningsgasser ledes ud gennem skorstenen.

Lavtemperaturovne fungerer efter samme grundprincip, men sænker temperaturen, når der ikke er brug for energien. Kondenserende ovne er den nyeste teknologi og moderne standard. De bruger også den energi, der er lagret i vanddampen i udstødningsgassen i form af kondensationsvarme. Sammenlignet med grundovne og lavtemperaturovne har de en højere energieffektivitet, lavere CO2-udledning og reducerer varmeomkostningerne.