It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Pladevarmeveksler

Pladevarmevekslere (PHE) eller pladevarmebærere (PHC) er en særlig form for varmeveksler, der er designet til at bruge metalplader arrangeret parallelt. Ligesom andre varmevekslere gør de det muligt at transportere termisk energi mellem to materialer. De bruges i konventionel varme- og køleteknologi såvel som i varme- og kølesystemer med vedvarende energi. Pladevarmevekslere bruges også til varmtvandsberedning.

Pladevarmeveksleren består af flere varmeledende plader, der er loddet, svejset eller boltet sammen og består af overlejrede bølgeformede kamre arrangeret i lag. Stofferne cirkulerer i mellemrummene mellem disse kamre. Strømningsretningen i form af modstrøm, medstrøm og tværstrøm bestemmer størrelsen af energioverførslen. Energioverførslen er størst ved modstrømsflow, hvor de to strømme flyder forbi hinanden. Den termiske energi overføres fra det varmeafgivende stof til det varmeabsorberende stof.