It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Primær energi

Primærenergi refererer til alle naturligt forekommende energikilder i deres oprindelige og uforandrede form. Begrebet primær energi omfatter vedvarende energi som solenergi, vind- og vandkraft, geotermisk energi, tidevandsenergi og biomasse (animalske og vegetabilske materialer som træ), men også naturlige kul-, naturgas-, olie- og uranforekomster.

Hvis primær energi omdannes eller forarbejdes, kaldes det sekundær energi. For at gøre primær energi anvendelig som sekundær energi, medfører forarbejdningen normalt energitab. I nogle tilfælde vinder man dog også energi ved at forarbejde primærenergien, da energikilden bliver mere anvendelig. Et eksempel på dette er tørring af træ før forbrænding. Hvis den sekundære energi stilles til rådighed for slutbrugeren, f.eks. i form af elektricitet fra stikkontakten, kaldes det nyttig eller endelig energi. Under overførslen til udtagningsstedet skal der generelt igen forventes tab på grund af overførslen.