It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventiler i lukkede varmesystemer, solvarmesystemer eller vandvarmere kaldes også overtryksventiler. Sikkerhedsventiler er lovpligtige og beskytter systemerne mod skader forårsaget af for højt tryk. I vandvarmere må sikkerhedsventilerne heller ikke have nogen indvirkning på vandkvaliteten. I solvarmesystemer skal de kunne modstå særligt høje temperaturer og brugen af solvæske. Af sikkerhedsmæssige årsager bør installation og regelmæssig vedligeholdelse af alle systemer altid varetages af en kvalificeret specialist.

Hvis trykket overskrider den foruddefinerede værdi, åbner sikkerhedsventilen automatisk og frigiver det overskydende tryk. Når det korrekte trykniveau er nået, lukker sikkerhedsventilen igen. Udledt væske eller damp opsamles og udledes gennem en aflastningsledning.

Mulige årsager til overtryk, der kan resultere i sprængning af kedler og rør, kan f.eks. være defekte komponenter eller overophedning. Små trykudsving er normale og absorberes af en ekspansionsbeholder. Sikkerhedsventiler er den sidste mulighed og udløses kun i en nødsituation.