It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Styring af varmesystem

Varmeregulatorer, også kaldet temperaturregulatorer eller varmestyringssystemer, regulerer temperaturen på radiatorerne i et lukket varmesystem. I deres enkleste form er varmestyringer manuelt betjente termostater på radiatorerne med en skala, der går fra snefnugsymbolet til 5. I virkeligheden er det varmeregulatorer, men i praksis sidestilles de ofte med varmeregulatorer. Ægte varmestyringer er mere praktiske og fungerer halvautomatisk, automatisk eller som smart varmestyring via en app på smartphone eller tablet.

Varmesystemets styring registrerer den indstillede værdi (kontrolværdi) og justerer den faktiske rumtemperatur, hvis der er forskelle. Elektriske varmestyringer er udstyret med en mikrocomputer, der modtager værdierne fra temperatursensorerne og sender et signal til den motordrevne ventil, der udfører kompensationen. De arbejder med enten udendørs- eller rumtemperaturfølere. Ved at finjustere, f.eks. den udetemperatur, hvor varmen skal slukke, eller tidspunkter, hvor der er mindre varmebehov, kan der spares meget energi og dermed varmeudgifter.