It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Termisk solfanger

En solfanger er til solvarmeenergi til produktion af varme, hvad solcellemodulet er til fotovoltaisk system til produktion af elektricitet. Den producerede varme bruges til at opvarme vand, til opvarmning eller som supplement til et andet varmesystem.

Typisk er solfangeren installeret på taget som en synlig flad plade- eller rørkollektor. Derudover findes der andre typer solfangere, som ikke er helt så almindelige, som f.eks. luftsolfangeren, der bruger luft som varmeoverføringsmedium, og hybridsolfangere, der kombinerer solcelle- og solvarmeenergi. Solfangere, der er certificeret med "Solar Keymark", er berettiget til statstilskud.

I de termisk isolerede solfangere opvarmes solabsorberne som følge af solstråling og overfører varmen til et bæremedium, som normalt består af en vandblanding. En varmeveksler bruger det opvarmede bæremedium til at opvarme opvarmningsvandet og, i en separat varmekreds, brugsvandet; det pumpes derefter enten straks til tappestederne eller ind i en solvarmelagertank til senere brug.