It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Termostatisk blandeventil

En termostatisk blandeventil er et centralt blandeelement, der primært sikrer, at brugerne er beskyttet mod skoldning ved drikke- og brugsvandsudtag. Ud over vandhanerne i badeværelser og køkkener bruges termostatiske blandeventiler også som minimumstemperaturblandingselementer i varmesystemer. De er afgørende for sikkerheden, især ved brug af solvarmeenergi, hvor der kan opnås meget høje vandtemperaturer. Ud over dette sikkerhedsaspekt taler den øgede energieffektivitet på grund af den optimale udnyttelse af varmtvandsopbevaringstemperaturerne også for brugen af termostatiske blandingsventiler.

Uden hjælpekraft og med uendelig variabilitet sikrer de, at den valgte maksimale vandtemperatur ikke overskrides, og at der opretholdes en konstant blandet vandtemperatur. For at gøre dette skal blandeventilen have adgang til koldt- og varmtvandsforsyningen. De indstillede og faktiske temperaturværdier er kalibrerede. Hvis der er en forskel, flyttes et kontrolstempel af et ekspansionselement. Dette gør det muligt at lade passende mængder vand strømme ind gennem.