It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Væske til solfangere

Solfangervæske er et bæremedie bestående af en vand-propylenglykol-blanding i solkredsen i et solvarmeanlæg. Det er kun i solvarmeanlæg med luftkollektorer, at der ikke bruges solfangervæske.

Solvæsken opvarmes af solenergi og strømmer gennem solfangerne til varmelagertanken, hvor varmevekslere overfører energien til opvarmning og brugsvand. Den afkølede solvæske strømmer tilbage i solfangerne og varmes op igen.

For at solfangervæsken skal flyde godt, skal den kunne modstå minusgrader og høje temperaturer. Derfor har en vand-glykol-blanding med et blandingsforhold på omkring 50% vundet indpas som solfangervæske, nogle gange suppleret med korrosionsbeskyttende midler. En opsamlingstank absorberer solvæskedamp for at beskytte solvarmesystemet, hvis trykket bliver for højt på grund af ekstremt høje temperaturer. I nogle solvarmesystemer drænes solvæsken også automatisk ved ekstremt lave temperaturer. Årlige kontroller af solvæsken sikrer korrekt funktion og beskyttelse. Hvis solvæsken bliver uklar, er det tid til at udskifte den, hvilket normalt sker efter cirka fem år.