It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vand-vand-varmepumpe

Vand-vand-varmepumper, også kendt som grundvandspumper, bruger grundvandets termiske energi som varmekilde. Sammen med de andre varmepumper er vand-vand-varmepumpen et af de mest moderne og miljøvenlige varmesystemer. Det er i øjeblikket den mest effektive varmepumpe sammen med den geotermiske varmepumpe. Kombineret med et solcelleanlæg, der producerer elektricitet til pumpedriften, kan en vand-vand-varmepumpe fungere klimaneutralt, hvilket er grunden til, at disse systemer støttes af regeringen.

Vand-vand-varmepumper kan opvarme, forberede varmt vand og køle. Der kræves to brønde, som kræver tilladelse, for at de kan fungere: Sugebrønden suger varmt grundvand ind. Det brugte og afkølede vand drænes i absorptionsbrønden. Den opsamlede grundvandsvarme når varmeveksleren, som overfører den til det cirkulerende kølemiddel. Kølemidlet fordamper, dampen komprimeres i kompressoren og overføres via en anden varmeveksler til varmelagertanke til opvarmning og brugsvand. Kølegassen dekomprimeres, fortættes og bliver modtagelig. Ved køling er cyklussen omvendt. De vedligeholdelsesvenlige vand-vand-varmepumper optager ikke mere plads i huset end en kølekombination og er lige så støjsvage.