It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Varmeveksler

Varmevekslere, også kaldet varmeoverførselssystemer, er designet til at genvinde varme til genbrug. Der bruges forskellige teknikker til at opnå dette, men grundlæggende overfører varmeveksleren varme fra et afsendermedie til et modtagermedie. Begge medier er adskilt fra hinanden af en varme-gennemtrængelig skillevæg, som gør det muligt for medierne at have forskellige aggregationstilstande. Varmevekslere bruges f.eks. inden for varmeteknik, industri, køle- og klimateknik.

Moderne olie- og naturgasvarmesystemer med kondenseringsteknologi er udstyret med en særlig varmeveksler. Udstødningsgasser, der produceres ved opvarmning, absorberes af varmeveksleren, og den damp, den indeholder, kondenseres. Den resulterende varme føres derefter ind i varmekredsen. Hvis der ikke var nogen varmeveksler, ville denne energi bare gå op i røg uudnyttet. Denne miljøvenlige teknologi er subsidieret af regeringen.