It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solenergi: Alt du skal vide

Solenergi er en kraftfuld og bæredygtig energikilde, som i stigende grad har vundet indpas i Danmark og resten af verden. Når det kommer til udbredelse af vedvarende energi, er Danmark et af de førende lande i verden, og her står solenergi i front som et af de mest populære alternativer til fossile alternativer som gas, olie og kul.

Vi elsker sol og sommer, og nu er vi også for alvor begyndt at tage solenergien til os som teknologi. Flere og flere danske husstande har valgt at installere solcelleanlæg og lagringsløsninger, så de kan udnytte solens energi til både elproduktion og opvarmning af boliger samt fjernvarme. Solenergi er ikke kun en grønnere løsning, men det er også en uendelig og vedvarende ressource, der har potentialet til at revolutionere vores energiforbrug. Så læs med og bliv klogere på alt der er værd at vide om solenergi.

Hvad er solenergi?

Solenergi er en utrolig ressource, der er tilgængelig for os hver dag, og som vi kan udnytte til at producere elektricitet og varme. Solenergi udgøres af den energi, som solens lys indeholder og udsender, og den spiller en afgørende rolle i vores overgang til mere bæredygtige energiformer.

For at forstå, hvordan vi kan udnytte solenergien, skal vi kigge nærmere på to vigtige teknologier: solceller og solfangere.

Solceller er små enheder lavet af silicium, der har evnen til at omdanne solens lys til elektrisk strøm. Når sollyset rammer solcellerne, frigives elektroner, og der dannes en elektrisk strøm, som vi kan bruge til at forsyne vores hjem og bygninger med strøm. Solceller er i dag blevet en effektiv og pålidelig måde at producere elektricitet på, og de bruges både i store solcelleparker og på hustage rundt om i verden.

På den anden side har vi solfangere, der er designet til at absorbere solens varme og omdanne den til termisk energi. Solfangere bruges primært til at opvarme vand, der kan anvendes til brusebade, opvask, og opvarmning af boliger. Solvarmesystemer kan være en omkostningseffektiv løsning, da de udnytter den gratis solenergi til at erstatte eller supplere traditionelle opvarmningsmetoder.

Det fantastiske ved solenergi er, at det er en ren og bæredygtig energikilde. Ved at udnytte solens naturlige lys og varme, bidrager vi til at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer, hvilket har en positiv indvirkning på miljøet og klimaet. Solenergi er samtidig en uudtømmelig ressource, der giver os mulighed for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Uanset om det drejer sig om at generere elektricitet eller levere varme, spiller solenergi en stadig større rolle i vores daglige energiforbrug. Ved at omfavne solkraft og solvarme, kan vi tage skridtet mod en grønnere og mere miljøvenlig livsstil, samtidig med at vi reducerer vores energiomkostninger.

Hvordan fungerer solenergi?

Processen bag solenergi er baseret på avanceret teknologi og principper inden for fotovoltaik (omdannelsen af lys til elektrisk energi) og termisk energiomdannelse.

Solceller, som er en central del af solenergianlæg, er ansvarlige for at omdanne sollysets energi til elektricitet. Når sollyset rammer solcellerne, genereres en elektrisk strøm ved at frigive elektroner i cellerne. Dette fænomen kaldes fotoelektrisk effekt. Den producerede elektricitet er i form af jævnstrøm (DC), men før den kan bruges i vores hjem, skal den omdannes til vekselstrøm (AC) ved hjælp af net-invertere.

Læs mere: Sådan fungerer solceller

På samme tid arbejder solfangere på en anden måde for at udnytte solens energi. Solfangere er udstyret med rør eller paneler, der indeholder en væske, ofte vand eller glykol. Når solen skinner på solfangerne, absorberes varmestrålerne af væsken, hvilket resulterer i opvarmning af væsken. Denne termiske energi kan derefter bruges til opvarmning af vand til f.eks. brusebade eller til at opvarme vores boliger. Med solfangere kan du spare op til 60% af udgifterne til det varme vand.

Fordele og ulemper ved solenergi

Solenergi har en række fantastiske fordele, der gør den til en attraktiv energikilde, men der er også nogle udfordringer, som du skal være opmærksom på.

Fordele ved solenergi

 • Bæredygtig energikilde
  Solenergi er en ren, grøn og bæredygtig energikilde, da den udnytter solens naturlige lys og varme til at producere elektricitet og varme uden at producere skadelige drivhusgasser eller forurening. Når du bruger solenergi som en kilde til elektricitet eller varme, reducerer du dit aftryk på miljøet betydeligt. Det skyldes, at solenergi - hvis vi ser bort fra selve produktionen af solceller og solfangere - ikke udleder CO2 eller andre skadelige stoffer, der bidrager til klimaforandringer og luftforurening.

 • Uudtømmelig ressource
  Solens kraftfulde lys og energi vil fortsætte med at skinne i mange milliarder år fremover, hvilket betyder, at vi altid vil have adgang til solenergi som en uudtømmelig ressource. Det er netop denne uudtømmelige natur, der gør solenergi til en af de mest bæredygtige energikilder til rådighed. Uanset hvor mange solcelleanlæg eller solfangere vi installerer, vil solen blive ved med at forsyne os med sin energi. Dette gør solenergi til en langsigtet og stabil løsning, der kan give os elektricitet og varme i mange generationer fremover.

 • Giver lavere energi- og/eller varmeregning
  Solenergi kan medføre markante besparelser på el- og varmeregningen. Når du udnytter solens energi til at producere elektricitet eller opvarme vand, reducerer du behovet for at bruge traditionelle energikilder, der ofte er forbundet med højere omkostninger. Når du investerer i solcelleanlæg til at generere elektricitet, kan du producere din egen strøm og dermed reducere eller endda eliminere dit behov for at købe elektricitet fra energiselskabet. På samme måde, hvis du bruger solfangere til at opvarme vand til brug i hjemmet, kan du mindske afhængigheden af varmeforsyningssystemer, der typisk drives af fossile brændstoffer eller elektricitet.

 • Tilgængelig overalt på jorden
  Selvom sollysets intensitet og mængden af soltimer kan variere afhængigt af geografisk placering og årstid, kan solenergi stadig udnyttes på forskellige måder overalt på jorden. Teknologien bag solceller og solfangere er blevet så avanceret, at selv områder med mindre sollys kan drage fordel af solenergi til at producere elektricitet eller opvarme vand.

 • Simpel installation
  Solenergi er ganske simpelt at installere og kan tilpasses forskellige behov og boligtyper. Den enkle installation af solenergi gør det til en overkommelig og tilgængelig løsning for mange mennesker.

 • Næsten ingen vedligeholdelse
  Solenergisystemer kræver næsten ingen vedligeholdelse, hvilket gør dem til en attraktiv og bekvem løsning for mange husstande. Efter installationen er solcellepanelerne og solfangerne designet til at fungere problemfrit i mange år med minimal indsats fra din side. Den minimale vedligeholdelse af solenergisystemer giver dig ikke blot besparelser i tid og bekymringer, men det betyder også, at du kan nyde godt af ren og grøn energi uden de besværligheder, der kan følge med andre energikilder.

 • Kan være med til at øge energisikkerheden
  Solenergi kan spille en vigtig rolle i at øge energisikkerheden på både individuelt og samfundsniveau. Når du investerer i solenergisystemer, som solcelleanlæg eller solfangere til dit hjem, bliver du mindre afhængig af eksterne energikilder. Dette betyder, at du kan producere en betydelig del af din egen elektricitet og varme direkte fra solen, uafhængigt af energiselskaber eller offentlige forsyningsnet.

  På samfundsniveau kan øget anvendelse af solenergi også bidrage til energisikkerheden. Når flere boliger og virksomheder integrerer solenergisystemer, mindsker det behovet for traditionelle energikilder som fossile brændstoffer, hvilket reducerer afhængigheden af importerede energiformer. Dette skaber en mere stabil energiforsyning og mindsker risikoen for energikriser eller forsyningsafbrydelser.

 • Mulighed for at sælge overskydende strøm til energiselskaber
  En af de betydningsfulde fordele ved solenergi er, at det giver mulighed for at producere mere elektricitet, end du måske har brug for. Når dit solcelleanlæg producerer mere strøm, end du forbruger, genereres der overskydende elektricitet. I stedet for at denne energi går til spilde, har du mulighed for at sælge den tilbage til energiselskabet.

Ulemper ved solenergi

 • Afhængig af vejrforhold
  Afhængigheden af vejrforhold er en vigtig faktor, der påvirker effektiviteten af solenergi. Solenergi er naturligvis afhængig af tilgængeligheden af sollys, og dette kan variere betydeligt afhængigt af vejret og tidspunktet på dagen. På solrige dage, når solen skinner klart på himlen, er solenergianlægget på sit mest effektive niveau og producerer en betydelig mængde elektricitet eller varme. Dog kan skyer og overskyede dage reducere mængden af sollys, der når anlægget, hvilket medfører lavere energiproduktion, ligesom nattetimerne ikke byder på meget solenergi.

 • Kræver meget plads
  Pladsbehovet er en vigtig overvejelse, når det kommer til installation af solcelleanlæg og solfangeranlæg. Disse anlæg kræver en vis mængde plads, hvilket kan være en udfordring for folk med begrænset plads til rådighed.

 • Høje startsomkostninger
  Den indledende investering i solcelleanlæg eller solfangere kan være relativt høj og udgøre en betydelig udgift for mange. Selvom priserne på solenergiteknologier er faldet betydeligt i de seneste år, er det stadig en faktor, der kan påvirke beslutningen om at skifte til solenergi. Men selvom den indledende investering kan virke udfordrende, bør man huske på, at solenergi kan give betydelige besparelser på lang sigt.

 • Lagring af energi er udfordrende og dyrt
  Lagring af solenergi via kraftige batterier er fortsat relativt dyrt, selvom teknologien på dette område er i rivende udvikling. Batteriteknologien er blevet forbedret betydeligt de seneste år, og omkostningerne ved batterilagring er faldet markant. Men selv med de fremskridt, der er gjort, udgør batterier stadig en betydelig investering.

the sign

Solenergi i Danmark

Selvom man måske ikke tænker på Danmark som et land præget af mange soltimer, går solenergi i Danmark en lys tid i møde. Der er nemlig rigtig gode vækstbetingelser og masser af potentiale.

Solenergi har allerede oplevet en eksplosiv stigning i popularitet de sidste par år, og i 2022 satte solenergien også flere rekorder i Danmark. Dels steg andelen af elproduktion fra sol i forhold til elforbrug fra 3,6 procent i 2021 til 6,2 procent i 2022 Læs mere her, mens solkapaciteten også varrekordhøj, viser tal fra Energinet.

De danske solceller har altså allerede demonstreret deres potentiale med betydelige bidrag til det nationale elnet. Flere husholdninger og virksomheder har valgt at investere i solcelleanlæg, der ikke kun dækker deres eget elforbrug, men også bidrager med overskudsstrøm til elnettet.

Solenergi er også blevet en vigtig driver for innovation og teknologisk udvikling i Danmark. Forskere og ingeniører arbejder konstant på at forbedre solcelleteknologien, øge effektiviteten og mindske omkostningerne ved solcelleanlæg. Dette har gjort solenergi mere tilgængelig for både private og erhvervslivet.

Med solens uendelige ressourcer, og den vedvarende udvikling af solenergi i Danmark, ser fremtiden lys og bæredygtig ud. Solenergi kommer efter alt at dømme til at spille en afgørende rolle i vores rejse mod et mere miljøvenligt energisystem og en grønnere fremtid.